foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Zespół Szkolno-Przedszkolny

nr 12 w Rzeszowie

AKTYWNE PRZEDSZKOLAKI W POGWIZDOWIE NOWYM

W minionym roku szkolnym dzieci z Przedszkola Publicznego w Pogwizdowie Nowym aktywnie uczestniczyły w wielu projektach mających na celu troskę o zdrowie dziecka jako podstawowego warunku pomyślnego procesu wychowawczego oraz poszerzenie i urozmaicenie oferty edukacyjnej przedszkola. Dzieciństwo to okres w życiu człowieka, w którym kształtują się jego postawy determinujące aktualne i przyszłe zachowania dotyczące życia, zdrowia i postępowania.

Przez cały rok szkolny realizowano międzynarodowy projekt edukacyjny: „Mały Miś w świecie wielkiej literatury”. Jego realizacja posłużyła przede wszystkim rozwojowi czytelnictwa i współpracy między nauczycielami, a także rozwijaniu kompetencji kluczowych dzieci. W roku szkolnym 2019/2020 w ramach projektu przeprowadzono następujące moduły: Czytające przedszkolaki, Misiowy wolontariat, Dzień Pluszowego Misia, Mały Miś i prawa dziecka, Bezpieczni z Małym Misiem, Zmisiowany Dzień Matematyki oraz Mali przedsiębiorcy. Projekt realizowano również podczas nauczania na odległość.