foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
.

Zespół Szkół

w Pogwizdowie Nowym

SPRZĄTANIE ŚWIATA

W dniu 18 września uczniowie naszej szkoły zaopatrzeni w worki i jednorazowe rękawiczki uczestniczyli w ogólnopolskiej akcji „Sprzątanie świata”.
Uczniowie klasy ósmej pozytywnie zmotywowani szczytnym celem, wyruszyli z nauczycielem w wyznaczony wcześniej teren. Dzięki pięknej, słonecznej pogodzie akcja przebiegła bardzo szybko i sprawnie, a efekty pracy uczniów były zadowalające. Uczestnicy tegorocznej akcji „Sprzątanie świata” wyrazili nadzieję, iż ich praca nie pójdzie na marne. Czynny udział w akcji dał im do zrozumienia, że należy dbać o środowisko, o czystość otoczenia oraz o tym jakie mogą być negatywne skutki zaniechania tych działań w przyszłości. Dziękujemy uczniom za ich zaangażowanie w tę akcję!

Copyright © 2020 Zespół Szkół w Pogwizdowie Nowym Rights Reserved.