foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Zespół Szkolno-Przedszkolny

nr 12 w Rzeszowie

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH DLA KANDYDATA DO PRACY

 

Na podstawie Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (dalej: „RODO”) informujemy, że:

  1. Administrator danych:
    Administratorem systemu monitoringu wizyjnego, jest Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 12, ul. Pogwizdowska 139, 35-212 Rzeszów, reprezentowany przez Dyrektora Szkoły.
  2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest poprzez adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pisemnie na adres administratora danych.

  1. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych:

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia przyszłego postępowania rekrutacyjnego. Podstawą prawną przetwarzania podanych danych osobowych jest zgoda osoby, której dane dotyczą –art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

  1. Odbiorcy danych osobowych:

Administrator nie będzie ujawniał podanych danych osobowych..

  1. Okres przechowywania danych osobowych:

Państwa dane będą wykorzystywane przez okres 12 miesięcy, lub do momentu wycofania zgody.

  1. Prawa osób, których dane dotyczą:

Przysługuje Pani/Panu ma prawo do:
a) dostępu do danych osobowych i ich poprawiania (sprostowania) – na zasadach przewidzianych w art.15 i 16 RODO,
b) żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym) – na zasadach przewidzianych w art.17 RODO),
c) ograniczenia przetwarzania danych osobowych –na zasadach przewidzianych w art. 18 RODO,
d) cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie bez podania przyczyn,
e) wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji uznania, że podczas przetwarzania Pani/Pana danych osobowych Administrator naruszył przepisy RODO.

  1. Inne informacje:

W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, podanie danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny. Zgoda może zostać wycofana w każdym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

  1. Dane osobowe nie będą przetwarzane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, ani nie będą profilowane.

Copyright © 2021 Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 12 w Rzeszowie Rights Reserved.