foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Zespół Szkolno-Przedszkolny

nr 12 w Rzeszowie

 

TERMINY REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLA I SZKOŁY

NA ROK SZKOLNY 2021/2022

 Informujemy, że Prezydent Miasta Rzeszowa ustalił terminy rekrutacji do przedszkoli  prowadzonych przez Gminę Miasto Rzeszów.  

   https://bip.erzeszow.pl/print/91/26749

Kryteria rekrutacyjne dla przedszkoli określa Uchwała Rady Miasta Rzeszowa Uchwała...

W  rekrutacji biorą udział wyłącznie nowe dzieci.

Terminy składania deklaracji kontynuacji w roku szkolnym 2021/2022 dla dzieci już uczęszczających podamy w późniejszym terminie.

W harmonogramie rekrutacji zawarto również terminy zapisów do szkół podstawowych.

 Rekrutacja do przedszkola i szkoły na rok szkolny 2021/2022

 Nabór do Przedszkola dla dzieci nowych na rok szkolny 2021/2022 odbywa się drogą elektroniczną od dnia 1 marca 2021r. do dnia 15 marca 2021r. przez stronę Vulcan „Nabór do przedszkola”.

Wypełniony on-line, wydrukowany i podpisany przez obojga Rodziców formularz zgłoszeniowy wraz z dokumentami potwierdzającymi dane zamieszczone we wniosku należy złożyć do dyrektora przedszkola w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15.03.2021r. do godz.15.00.

Copyright © 2021 Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 12 w Rzeszowie Rights Reserved.