foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
.

Zespół Szkół

w Pogwizdowie Nowym

Zarządzenie Burmistrza Głogowa Małopolskiego

nr 0050.9.2019

z dnia 18 stycznia 2019 r.

 w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2019/2020 do pierwszych klas szkół podstawowych, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Głogów Małopolski

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. 2018 poz. 994 z późn zm.) oraz na podstawie art. 154 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 29 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe ( Dz.U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.)

 

zarządzam, co następuje: Zobacz...

 


  Przyjęcie dzieci do przedszkola

 

  1.  Karta zgłoszenia dziecka do przedszkolaikona doc
  2.  Karta kontynuacji przedszkola dzieckaikona doc
  3. Umowa rodzic-przedszkoleikona doc
  4.  Regulamin rekrutacji dziecka do przedszkolaikona doc

 

Po rekrutacji:

Wzór oświadczenia woli zapisu dziecka do przedszkola

 Przyjęcie dzieci do szkoły

Copyright © 2020 Zespół Szkół w Pogwizdowie Nowym Rights Reserved.