foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Zespół Szkolno-Przedszkolny

nr 12 w Rzeszowie

Zarządzenie Burmistrza Głogowa Małopolskiego

nr 0050.8.2020

z dnia 24 stycznia 2020 r.

w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2020/2021 do pierwszych klas szkół podstawowych, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Głogów Małopolski

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. 2019 poz. 506 z późn zm.) oraz na podstawie art. 154 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 29 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe ( Dz.U. z 2019 r. poz. 1158 ze zm. )

 zarządzam, co następuje:  Zobacz...

 


  Przyjęcie dzieci do przedszkola na rok szkolny 2020 - 2021

 

  1.  Karta zgłoszenia dziecka do przedszkolaikona doc
  2.  Karta kontynuacji przedszkola dzieckaikona doc
  3. Umowa rodzic-przedszkoleikona doc
  4.  Regulamin rekrutacji dziecka do przedszkolaikona doc

 

Po rekrutacji:

Wzór oświadczenia woli zapisu dziecka do przedszkola

 Przyjęcie dzieci do szkoły na rok szkolny 2020 - 2021

Copyright © 2021 Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 12 w Rzeszowie Rights Reserved.