foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Zespół Szkolno-Przedszkolny

nr 12 w Rzeszowie

 

We wrześniu br. cała społeczność Zespołu Szkół w Pogwizdowie Nowym przystąpiła do realizacji:

 

PROGRAMU PLACÓWKI PROMUJĄCEJ ZDROWIE na lata 2015 – 2018

Właściwe odżywianie i aktywność fizyczna gwarantem długiego życia


Koordynatorem przedsięwzięcia jest pani Grażyna Bieniek, przy znaczącym współudziale rodziców m.in. pań: Aldony Mandeli i Agnieszki Bedrejczuk.

Na podstawie przeprowadzonych w szkole obserwacji i ankiet oraz rozmów z rodzicami i dziećmi, dokonaliśmy wyboru następujących problemów priorytetowych:

1. Zdrowe odżywianie ze szczególnym uwzględnieniem spożywania większej ilości warzyw i owoców.

2. Zadbanie o jeszcze lepsze bezpieczeństwo.

3. Higiena osobista i otoczenia.

4. Propagowanie zdrowia poprzez aktywność ruchową.

5. Troska o środowisko.

6. Działania na rzecz profilaktyki zdrowia.

 

Cel główny:

Tworzenie warunków sprzyjających zdrowemu stylowi życia i wychowanie człowieka świadomie dbającego o swoje zdrowie i kondycję fizyczną oraz troszczącego się o środowisko przyrodnicze, w którym żyje.

 

Cele szczegółowe:

1. Propagowanie zdrowego stylu życia:

a) aktywności fizycznej,

b) zdrowego odżywiania,

c) nieulegania nałogom.

2. Zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom i wychowanie do odpowiedzialności za swoje bezpieczeństwo.

3. Przygotowanie do aktywności społecznej na rzecz środowiska naturalnego.

4. Kształtowanie nawyków higienicznych:

a) zachęcanie do przestrzegania zasad higieny osobistej,

b) higieny jamy ustnej,

c) uświadomienie uczniom klas starszych szczególnej troski o higienę w okresie dorastania.

Copyright © 2021 Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 12 w Rzeszowie Rights Reserved.