foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Zespół Szkolno-Przedszkolny

nr 12 w Rzeszowie

TERMINARZ WYWIADÓWEK W ROKU SZKOLNYM 2020/2021:

Zebrania z rodzicami:

27.08.2020 r.

Spotkanie wychowawcy z rodzicami I grupy przedszkolnej

27.08.2020 r.

Spotkanie wychowawców z rodzicami II grupy przedszkolnej

28.08.2020 r.

Spotkanie wychowawców z rodzicami III grupy przedszkolnej

28.08.2020 r.

Spotkanie informacyjne z dyrektorem i wychowawcą dla rodziców uczniów klasy I

08.09.2020 r. – 14 .09.2020 r.

Zebrania informacyjne i organizacyjne z dyrektorem i wychowawcami dla rodziców uczniów klasy II – VIII, spotkanie z Radą Rodziców

18.11.2020 r.

20.11.2020 r.

Zebrania z rodzicami uczniów SP

27.01.2021 r.

29.01.2021 r.

Zebrania z rodzicami uczniów SP, spotkanie z Radą Rodziców

24.02.2021 r.

Zebrania z rodzicami uczniów klasy VIII SP – poinformowanie rodziców o warunkach przebiegu egzaminu ósmoklasisty

23.03.2021 r.

Zebranie z rodzicami uczniów SP

28.05.2021 r.

Zebranie z rodzicami uczniów SP, spotkanie z Radą Rodziców

 

Zebrania z rodzicami będą odbywać się o godz. 17.00

 

 

 

 

 

Copyright © 2021 Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 12 w Rzeszowie Rights Reserved.