foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
.

Zespół Szkół

w Pogwizdowie Nowym

 KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

 

TERMIN

ZADANIE

24.08.2020 r.

Zebranie Rady Pedagogicznej

27.08.2020 r.

Spotkanie wychowawcy z rodzicami I grupy przedszkolnej

27.08.2020 r.

Spotkanie wychowawców z rodzicami II grupy przedszkolnej

28.08.2020 r.

Spotkanie wychowawców z rodzicami III grupy przedszkolnej

28.08.2020 r.

Spotkanie informacyjne z dyrektorem i wychowawcą dla rodziców uczniów klasy I

31.08.2020 r.

Szkoleniowe Zebranie Rady Pedagogicznej

01.09.2020 r.

Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2020/2021

08.09.2020 r. - 14.09.2020 r.

Zebrania informacyjne i organizacyjne z dyrektorem i wychowawcami dla rodziców uczniów klasy I - VIII

14.09.2020 r.

Zebranie Rady Pedagogicznej

14.09.2020 r.

Spotkanie Rad Oddziałowych, wybór Rady Rodziców Zespołu Szkół

18.09.2020 r.

Sprzątanie Świata

30.09.2020 r.

Dzień Chłopaka – uroczystości klasowe

02.10.2020 r.

Rozstrzygnięcie XVI międzyszkolnego konkursu o tematyce religijnej ph. RÓŻANIEC

14.10.2020 r.

Święto Edukacji Narodowej – dzień wolny od zajęć edukacyjnych

14.10.2020 r.

Zebranie Rady Pedagogicznej

15.10.2020 r.

Ślubowanie pierwszoklasistów

3.11.2020 r.

Dzień Patrona Szkoły

Akademia dla poszczególnych klas, zajęcia w klasach dotyczące tematu patrona.

10.11.2020 r.

Akademia z okazji Narodowego Święta Niepodległości

18.11.2020 r.

- 20.11.2020 r.

Zebrania z rodzicami

4.12.2020 r.

Mikołajki

23.12.2020 r. - 31.12.2020 r.

Zimowa przerwa świąteczna

19.01.2021 r.

Zebranie Rady Pedagogicznej – śródroczna konferencja klasyfikacja

21-22.01.2021 r.

Dzień Babci i Dziadka

27.01.2021 r. – 29.01.2021 r.

Zebrania z rodzicami uczniów SP, spotkanie z Radą Rodziców

01.02.2021 r. – 14.02.2021 r.

FERIE ZIMOWE

Dni wolne od zajęć dydaktyczno - wychowawczych

23.02.2021 r.

Zebranie Rady Pedagogicznej

24.02.2021 r.

Zebrania z rodzicami uczniów klasy VIII SP –poinformowanie rodziców o warunkach przebiegu egzaminu ósmoklasisty

2.03.2021 r.

Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”

23.03.2021 r.

Zebranie z rodzicami uczniów SP

01.04.2021 r. - 06.04.2021 r.

Wielkanocna przerwa świąteczna

20.04.2021 r.

Zebranie Rady Pedagogicznej

20.04.2021 r.

Dzień Ziemi

30.04.2021 r.

Święta Majowe – uroczystość szkolna

25.05.2021 r.

Egzamin ósmoklasisty– język polski - dzień dodatkowo wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczych

26.05.2021 r.

Egzamin ósmoklasisty– matematyka - dzień dodatkowo wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczych

27.05.2021 r.

Egzamin ósmoklasisty– język obcy nowożytny - dzień dodatkowo wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczych

28.05.2021 r.

Zebranie z rodzicami

01.06.2021 r.

Dzień Dziecka

17.06.2021 r.

Zebranie Rady Pedagogicznej – konferencja klasyfikacyjna

22.06.2021 r.

Pisanie świadectw- dzień dodatkowo wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczych

25.06.2021 r.

Zakończenie Roku Szkolnego 2020/2021

28.06.2021 r.

Zebranie Rady Pedagogicznej

 

UWAGA!

W kalendarzu roku szkolnego mogą nastąpić zmiany lub uzupełnienia.

Podawane one będą na bieżąco z odpowiednim wyprzedzeniem.

 

Copyright © 2020 Zespół Szkół w Pogwizdowie Nowym Rights Reserved.