foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
.

Zespół Szkół

w Pogwizdowie Nowym

1. REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU UCZNIÓW I UCZENNIC W PROJEKCIE „NOWA JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA W GMINIE GŁOGÓW” W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

Poniżej informacja jakie zajęcia będą realizowane w tym roku szkolnym:  

1)       Zajęcia przyrodnicze z wykorzystaniem metody eksperymentu z:

  1. a) Biologii (1 grupa/8 os. na grupę/30h na grupę w roku szkolnym 2019/2020 ucz. klas VIII), treści merytoryczne m.in. samodzielne wykonywanie preparatów mikroskopowych, badanie fauny, flory, stawianie hipotez, badanie, wnioskowanie, budowanie konkluzji, prezentacja wyników badawczych.

1)       Chemii (1 grupa/8 os na grupę/30h na grupę 2019/2020 ucz. VII-VIII), treści merytoryczne: realizacja doświadczeń chemicznych i wyciągania z nich wniosków np.: otrzymywanie kwasów, gazów, reakcje kwasów z metalami).

2)       Zajęcia z programowania

  1. a) 1 grupa/8 os. na grupę/24h na grupę w roku szkolnym 2019/2020 ucz. klas I-III
  2. b) 1 grupa/8 os. na grupę/24h na grupę w roku szkolnym 2019/2020 ucz. klas IV-VI
  3. c) 1 grupa/8 os. na grupę/24h na grupę w roku szkolnym 2019/2020 ucz. klas VII-VIII

3)       Zajęcia rozwijające z matematyki (1 grupa/8 os. na grupę/30h na grupę w roku szkolnym 2019/2020 ucz. klas VII-VIII ), treści merytoryczne: Liczby pierwsze i złożone. Cechy podzielności liczb. Złoty podział odcinka.

Własności, pola i obwody wielokątów. Własności, pola powierzchni i objętość figur przestrzennych. Zdarzenie losowe, prawdopodobieństwo. Rola rachunku prawdopodobieństwa w grach losowych. Trójkąt Pascala. Matematyka w Internecie. Wykorzystanie komputera do rozwiązywania problemów matematycznych. Znajomość programów matematycznych. Łamigłówki matematyczne. Zadania nietypowe. Krzyżówki matematyczne. Rebusy matematyczne. Gry strategiczne. Ciekawostki matematyczne. Zadania z logiki naturalnej.

4)       Zajęcia szachowe (1 grupa/8 os. na grupę/30h na grupę w roku szkolnym 2019/2020 ucz. klas I-III), treści merytoryczne mi.in. Krótka historia gry w szachy, szachownica i figury, Ruchy figur, Rozpoczynanie gry, Ćwiczenia praktyczne,  Koniec gry, Przywileje w grze.

Copyright © 2020 Zespół Szkół w Pogwizdowie Nowym Rights Reserved.