foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
.

Zespół Szkół

w Pogwizdowie Nowym

Jubileuszowy

XV Finał Wojewódzkiego Konkursu Twórczości Plastycznej Dzieci i Młodzieży "Święty Hubert wzorem współczesnego ekologa"

hubert 2018

Rok 2018 wyznacza dla wszystkich Polaków rocznicę szczególną – Stulecie Odzyskania Niepodległości, ale dla naszej małej społeczności szkolnej jest on także rokiem jubileuszowym. 15 lat temu po raz pierwszy zaprosiliśmy dzieci i młodzież z województwa podkarpackiego do udziału w konkursie pod hasłem „Święty Hubert wzorem współczesnego ekologa" organizowanym przez naszą placówkę. Od pierwszej edycji patronat nad konkursem sprawują Polski Związek Łowiecki Zarząd Okręgowy w Rzeszowie oraz Burmistrz Głogowa Małopolskiego, a od czwartej - Podkarpacki Kurator Oświaty. Uroczysty finał tej jubileuszowej edycji miał miejsce 15 listopada 2018 r. w zastępczej sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Pogwizdowie Nowym mieszczącej się w remizie OSP. Na uroczystość zaproszonych zostało 57 laureatów konkursu wraz z opiekunami, których prace wybrano spośród 545 prac nadesłanych z 51 placówek. Swoją obecnością zaszczyciło nas liczne grono zaproszonych gości wspierających nasze przedsięwzięcie. Byli z nami: Pani Barbara Król - Wizytator Kuratorium Oświaty w Rzeszowie, Pan Remigiusz Wzorek – sekretarz Gminy Głogów Młp., Pan Piotr Stanek – przewodniczący Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego w Rzeszowie, Pan Rafał Jakim - przedstawiciel Podkarpackiego Oddziału Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Pani Bogusława Czachor – Prezes Zarządu Spółdzielni Samopomoc Chłopska w Głogowie Małopolskim, Pani Maria Sala – Główna Księgowa Samorządowego Centrum Ekonomiczno-Administracyjnego w Głogowie Małopolskim, Pani Bożena Woźny – Prezes Stowarzyszenia Rozwoju Gminy Głogów Małopolski,  Pan Mieczysław Struzik – Przewodniczący Komisji Kultury, Tradycji i Promocji Łowiectwa Okręgowej Rady Łowieckiej w Rzeszowie, Pan Jan Banaś – członek tejże Komisji,  Pani Maria Witt – Przewodnicząca Jury i Członek Aktywnej Grupy Twórców z Domu Kultury w Głogowie Młp., Pan Józef Lorenc – długoletni Przewodniczący Komisji Tradycji i Promocji Łowiectwa Okręgowej Rady Łowieckiej w Rzeszowie, Pan Jan Bełz – członek PZŁ w Rzeszowie oraz Pan Zbigniew Micał – Przewodniczący Szkolnej Rady Rodziców.

Wszystkich bardzo serdecznie powitała Pani Krystyna Gnat – Dyrektor Zespołu Szkół, która poprowadziła część oficjalną. Na spotkaniu nie zabrakło też teatrzyku zaprezentowanego przez uczniów klasy III, którzy w spektaklu pt: „Przyrodzie na ratunek” przypomnieli, jak ważne są działania podejmowane przez wszystkich na rzecz ochrony Ziemi. Najmłodszą część widowni szczególnie ucieszyło spotkanie z Gościem Specjalnym Panem Janem Bełzem oraz jego czworonożnym przyjacielem – wyżłem Figaro!

Tegoroczna edycja dawała szerokie pole do popisu młodym artystom, którzy w oryginalnych i pełnych ekspresji pracach pokazali niezwykłe momenty leśnego życia uchwyconego okiem fotopułapki, mistrzostwo kamuflażu zwierząt, historię 95 lat PZŁ w służbie polskiej przyrodzie oraz dlaczego Hubert jest świętym. Niezwykle cieszy nas duże zainteresowanie konkursem, który chociaż adresowany do uczniów województwa podkarpackiego, ma swoich sympatyków także poza jego granicami.

Pokłosiem konkursu jest kalendarz zawierający prace plastyczne laureatów, wydany przez organizatorów już po raz 12. Stanowi on jedną z nagród i jednocześnie jest promocją konkursu przez cały rok. Spotkanie miłośników przyrody zakończyło oglądanie wystawy nagrodzonych prac oraz słodko-owocowy poczęstunek. Jako organizatorzy wierzymy, że św. Hubert nadal będzie patronował naszym działaniom w edukacji ekologiczno-przyrodniczo-łowieckiej.

Darz bór!

Zobacz zdjęcia...

Ekspozycja prac...

Copyright © 2020 Zespół Szkół w Pogwizdowie Nowym Rights Reserved.