foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Zespół Szkolno-Przedszkolny

nr 12 w Rzeszowie

palma SZKOLNY KONKURS PLASTYCZNO - TECHNICZNY

NAJPIĘKNIEJSZA PALMA WIELKANOCNA 2019

Cele konkursu:

 • kultywowanie polskich tradycji związanych z Wielkanocą;
 • ukazanie piękna zwyczajów ludowych związanych z obchodami Niedzieli  Palmowej;
 • pogłębianie i zacieśnianie więzi rodzinnych;
 • inspirowanie do poszukiwania nowych technik;
 • zachęcanie do wykorzystywania naturalnych surowców i materiałów.

Regulamin konkursu:

 • Konkurs adresowany jest do wychowanków przedszkola oraz uczniów naszej szkoły.
 • Ocenie podlegają prace wykonane indywidualnie i grupowo np. przez rodzeństwo. Dopuszczalna jest pomoc dorosłych.
 • Palmy wielkanocne należy wykonać z kolorowej bibuły, krepiny, czy innego papieru, naturalnych surowców, materiałów suszonych kwiatów, traw, gałązek drzew i krzewów.
 • Do każdej pracy należy dołączyć metryczkę zawierającą: imię, nazwisko oraz wiek autora.
 • Komisja konkursowa w ocenie prac brać będzie pod uwagę: oryginalność, pomysłowość, wykorzystanie naturalnych surowców i materiałów.
 • Termin dostarczenia wykonanych prac upływa z dniem: 1 kwietnia 2019 r. Prace należy przekazać wychowawcom lub organizatorom.
 • Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 4 kwietnia 2019 r.
 • Laureaci konkursu otrzymają upominki i pamiątkowe dyplomy.
 • Uczestnicy odbierają swoje prace po zakończeniu konkursu do 18 kwietnia 2019 r.

Osoby odpowiedzialne za przebieg i organizację konkursu:

Małgorzata Pękala

Bożena Sobek

Ewelina Michałek-Gaweł

Copyright © 2021 Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 12 w Rzeszowie Rights Reserved.