foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Zespół Szkolno-Przedszkolny

nr 12 w Rzeszowie

rekolekcje”NAPEŁNIENI I UMODNIENI DUCHEM ŚWIĘTYM”
                REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE dla uczniów kl. VII – VIII SP i Gimnazjum w parafii RUDNA WIELKA
ŚRODA (27 marca)
Temat dnia: „Duch Święty i Jego dary”
 9.00 – 9.45 – Nabożeństwo Słowa
10.00 – 10.45 – Pantomima  /Dom JPII/
10.45 – 11.00 – Przygotowanie do Eucharystii - śpiew
11.00 – 12.00 – Eucharystia /wspólnie SP i Gimnazjum/
CZWARTEK (28 marca)
Temat dnia: „Owoce życia według Ducha”
9.00 – 9.45 – Konferencja  /Dom JPII/
10.00 – 10.45 – Droga krzyżowa.
10.45 – 11.00 – Przygotowanie do Eucharystii.
11.00 – 12.00 – Eucharystia /wspólnie SP i Gimnazjum/
PIĄTEK  (29 marca – tylko dla ZS Pogwizdów Nowy i SP Rudna Mała)
Temat dnia: „Wspólnota miejscem jedności działania Ducha”
9.00 – 10.30 – Film oraz pogadanka - Klasy: V - VIII  - duża sala  - /Dom JPII /
10.45 – 11.30 – Droga krzyżowa
REKOLEKCJE DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH SĄ OD KLASY III. DZIECI MŁODSZE MAJĄ ZAJĘCIA W SZKOLE WEDŁUG PODZIAŁU GODZIN
                 REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE dla uczniów kl. III – VI SP w parafii RUDNA WIELKA
ŚRODA (27 marca)
Temat dnia: „Duch Święty i Jego dary”
9.00 – 9.45 –Pantomima  /Dom JPII/
10.00 – 10.45 – Nabożeństwo Słowa
10.45 – 11.00 – Przygotowanie do Eucharystii - śpiew
11.00 – 12.00 – Eucharystia /wspólnie SP i Gimnazjum/
CZWARTEK (28 marca)
Temat dnia: „Owoce życia według Ducha”
9.00 – 9.45 – Droga krzyżowa.
10.00 – 10.45 – Konferencja  /Dom JPII/
10.45 – 11.00 – Przygotowanie do Eucharystii.
11.00 – 12.00 – Eucharystia /wspólnie SP i Gimnazjum/
PIĄTEK  (29 marca – tylko dla ZS Pogwizdów Nowy i SP Rudna Mała)
Temat dnia: „Wspólnota miejscem jedności działania Ducha”
9.00 – 10.30 – Film oraz pogadanka z konkursami -  Klasy: III i IV SP – mała sala   /Dom JPII /
10.45 – 11.30 – Droga krzyżowa.

Copyright © 2021 Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 12 w Rzeszowie Rights Reserved.