foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Zespół Szkolno-Przedszkolny

nr 12 w Rzeszowie

Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej - etap gminny 

Co to jest linia gaśnicza? Wymień rodzaje pian gaśniczych? Jak postępujemy przy krwotokach zewnętrznych i oparzeniach? Z takimi pytaniami zmierzyli się uczestnicy gminnych eliminacji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”. Jak co roku organizacją turnieju zajął się Zarząd Miejsko Gminny Ochotniczych Straży Pożarnych w Głogowie Młp. 

Do etapu gminnego, który został rozegrany w Miejsko Gminnym Domu Kultury w Głogowie Młp. przystąpiło 30 młodych adeptów pożarnictwa w trzech kategoriach wiekowych: szkoła podstawowa, 7, 8-klasa i gimnazjum oraz szkoły ponadpodstawowe. Byli to najlepsi uczniowie, którzy wcześniej przeszli eliminacje szkolne. I tak naszą szkołę licznie reprezentowali: Zuzanna Hess, Anna Krzak, Kornelia Kozdrańska, Szymon Korczak, Dawid Pękala, Kamil Skała i Konrad Kozdrański. Uczestnicy w trakcie przygotowania do kolejnego etapu musieli się zapoznać m.in. z przepisami przeciwpożarowymi, techniką pożarniczą, organizacją ochrony przeciwpożarowej, a także historią i tradycjami ruchu strażackiego. Najważniejszym tematem podczas przygotowań była znajomość zasad postępowania na wypadek pożaru, praktyczne umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym oraz wiedza z zakresu udzielania pierwszej pomocy.

Turniej rozpoczęto od testu pisemnego składającego się się z 40 pytań przygotowanych dla każdej grupy wiekowej według zróżnicowanego stopnia trudności. Następnie dla trzech uczestników z najlepszymi wynikami z testu w każdej kategorii wiekowej został rozegrany finał ustny. W kategorii szkoła podstawowa w finale ustnym było pięciu zawodników (decydowała taka sama ilość punków) w tym dwoje z naszej szkoły: Kornelia Kozdrańska, Szymon Korczak.  Wyniki:

Lp

Imię i nazwisko

Wynik z testu pisemnego

max 40 pkt.

Egzamin ustny

max 12 pkt

Wynik końcowy

1

Kacper Dziubek

38

11,5

49,5

2

Szymon Korczak

38

11

49

3

Natalia Dworak

38

9

47

4

Kornelia Kozdrańska

34

10

44

5

Karolina Cynar

35

8

43

5

Martyna Pruchnik

34

9

43

W kategorii 7,8- klasa i gimnazjum do części ustnej dostali się Zuzanna Hess oraz Konrad Kozdrański. Byli tak dobrze przygotowani, że oprócz pytań podstawowych rozegrali jeszcze dwie dogrywki. Ostatecznie wygrał Konrad jednym punktem pokonując Zuzię.

Lp

Imię i nazwisko

Wynik z testu pisemnego

max 40 pkt.

Egzamin ustny

max 12 pkt

Wynik końcowy

1.

Konrad Kozdrański

40

12 (dogrywka 6pkt)

582

2.

Zuzanna Hess

40

12 (dogrywka 5pkt)

57

3

Jakub Dziubek

37

12

49

4

Andżelika Komisarz

39

8,5

47,5

5

Agnieszka Zięba

37

9

46

Każdy z uczestników otrzymał pamiątkowy dyplom oraz wejściówki na basen, a laureaci poszczególnych kategorii wiekowych statuetki i nagrody rzeczowe ufundowane przez Burmistrza Głogowa Małopolskiego oraz Zarząd Miejsko Gminny Ochotniczych Straży Pożarnych w Głogowie Młp. Zwycięzcom gratulowali również Komendant Miejsko Gminny ZOSP RP w Głogowie Młp. Marian Bąk oraz Prezes ZOG OSP RP Stanisław Zięba.

 Zuzanna Hess, Konrad Kozdrański i Szymon Korczak będą reprezentować gminę na etapie powiatowym 26 kwietnia 2019 r. w Komendzie Miejskiej PSP w Rzeszowie. Gratulujemy. 

Zdjęcia...

Copyright © 2021 Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 12 w Rzeszowie Rights Reserved.