foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Zespół Szkolno-Przedszkolny

nr 12 w Rzeszowie

INFORMACJA

W związku z kontynuacją akcji strajkowej od poniedziałku 15.04.2019 r. będą prowadzone zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla przedszkolaków i uczniów, którym rodzice ze względu na czas pracy nie mogą zapewnić opieki.

Od czwartku 18.04.2019 r. do 23.04.2019 r. uczniowie szkoły podstawowej korzystają z wiosennej przerwy świątecznej zgodnie z rozporządzeniem: § 3 ust. 1 pkt. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).

 

W dniach 15.04.2019 r. – 17.04.2019 r. odbędzie się egzamin ósmoklasisty

  1. język polski15 kwietnia 2019 r. (poniedziałek) – godz. 9:00 (czas trwania 120 min.)
  2. matematyka 16 kwietnia 2019 r. (wtorek) – godz. 9:00 (czas trwania 100 min.)
  3. język angielski17 kwietnia 2019 r. (środa) – godz. 9:00 (czas trwania 90 min.)

Każdy zdający powinien mieć na egzaminie ósmoklasisty z każdego przedmiotu długopis (lub pióro) z czarnym tuszem (atramentem) przeznaczony do zapisywania rozwiązań (odpowiedzi).

Dodatkowo na egzaminie z matematyki - linijkę.

Proszę wszystkich uczniów o przybycie do szkoły o godz. 8.15, proszę nie zapomnieć legitymacji szkolnych.

Z poważaniem
Krystyna Gnat
Dyrektor Zespołu Szkół
w Pogwizdowie Nowym

Copyright © 2021 Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 12 w Rzeszowie Rights Reserved.