foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Zespół Szkolno-Przedszkolny

nr 12 w Rzeszowie

Podczas spotkania związanego z Rocznicą Uchwalenia Konstytucji 3 Maja uroczyście zostały wręczone certyfikaty potwierdzające otrzymanie stypendium Burmistrza Głogowa Małoposkiego uczniom za I półrocze roku szkolnego 2018/19. Stypendium otrzymali: Milena Nowak i Szymon Korczak z klasy IV, Kornelia Kozdrańska z klasy V, Olga Chłanda i Konrad Kozdrański z klasy VII oraz Emilia Nowak z klasy VIII. Uczniowie, którzy zostali wyróżnieni osiągnęli bardzo wysoką średnią, wykazali się dużym zaangażowaniem w życie szkoły oraz wybitnymi osiągnięciami w licznych konkursach na szczeblu ogólnopolskim. Nagrodzonym serdecznie gratulujemy a wszystkim uczniom życzymy, by dzięki wytężonej pracy dołączyli do Grona Stypendystów.

Zdjęcia...

Copyright © 2021 Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 12 w Rzeszowie Rights Reserved.