foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Zespół Szkolno-Przedszkolny

nr 12 w Rzeszowie

 UROCZYSTOŚĆ NADANIA IMIENIA SZKOLE, POŚWIĘCENIA I PRZEKAZANIA SZTANDARU, POŚWIĘCENIA HALI SPORTOWEJ W ZESPOLE SZKÓŁ W POGWIZDOWIE NOWYM

image1521

Od wielu miesięcy na tę właśnie chwilę czekaliśmy z niecierpliwością, angażując się w różne działania, które mogłyby uświetnić ten czerwcowy dzień. Odbyło się szereg konkursów tematycznych: plastycznych, wiedzowych oraz projekty ekologiczne związane z osobą naszego patrona. Wiedzieliśmy, że w tym dniu będziemy świadkami niepowtarzalnego wydarzenia. Z ciekawością, ale i dumą podążaliśmy 1 czerwca 2019 r. w kierunku kościoła pw. Świętej Teresy od Dzieciątka Jezus w Rudnej Wielkiej, a później do naszej placówki.

   Uroczystość nadania sztandaru szkole rozpoczęła się od Mszy Świętej. W świątyni zgromadzili się honorowi goście, dyrektorzy, nauczyciele, pracownicy szkoły i gminy, uczniowie, strażacy i okoliczni mieszkańcy. Podczas Mszy Św. Pani Dyrektor Zespołu Szkół w Pogwizdowie Nowym Krystyna Gnat poprosiła ks. Biskupa Jana Wątrobę o poświęcenie sztandaru Szkoły Podstawowej w Pogwizdowie Nowym.

image1523

image1522

ZDJĘCIA...

Poświęcenie sztandaru nastąpiło przy dźwiękach zespołu sygnalistów Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie. Po zakończonej Eucharystii wszyscy udali się do szkoły w Pogwizdowie Nowym na kolejną część ceremonii.image1524

Dalszą część uroczystości poprowadzili przewodniczący Samorządu Uczniowskiego Konrad Kozdrański i nauczycielka Małgorzata Zięba.

Najpierw  nastąpił uroczysty moment nadania imienia Szkole Podstawowej w Pogwizdowie Nowym. Pan Burmistrz Głogowa Młp. Paweł Baj odczytał „Akt nadania imienia Św. Huberta Szkole Podstawowej w Pogwizdowie Nowym.

image1526

ZDJĘCIA...

Po czym odsłonięcia tablicy dokonali:

 • Jego Ekscelencja Jan Wątroba Biskup Rzeszowski,
 • Pan Paweł Baj Burmistrz Głogowa Młp.,
 • Pani Małgorzata Nowińska-Zgurska Kierownik Oddziału Jakości i Zarządzania Edukacją w Podkarpackim Kuratorium
 • Pan Bartłomiej Peret Członek Naczelnej Rady Łowieckiej PZŁ w Warszawie
 • Pani Ewelina Wdowiak Przedstawiciel Rady Rodziców w Zespole Szkół w Pogwizdowie Nowym
 • Pani Krystyna Gnat Dyrektor Zespołu Szkół w Pogwizdowie Nowym
 • Uczennica Iga Nowak laureatka I miejsca konkursu wiedzowego o Świętym Hubercie - patronie szkoły.

image1525

Po odsłonięciu tablicy na prośbę pani dyrektor:  Wasza Ekscelencjo,  Księże Biskupie w  imieniu Rady Pedagogicznej, uczniów i Rodziców proszę o poświęcenie Tablicy naszej szkoły. Od dzisiejszego dnia Szkoła Podstawowa w Pogwizdowie Nowym będzie nosiła imię Świętego Huberta ksiądz Biskup poświęcił tablicę z imieniem szkoły.

image1527

Po tej części ceremonii wszyscy udali się przed scenę ustawioną przed nową halą sportową i tam po odśpiewaniu hymnu państwowego

image1528

pani dyrektor poprosiła ks. Biskupa o poświęcenie hali sportowej:

- Dostojni Goście, Rodzice, Uczniowie. Jesteśmy przed budynkiem hali sportowej, której istnienie było marzeniem od bardzo wielu lat. Jak mówił Święty Jan Paweł Drugi „Sport to najlepsza droga do pokonywania granic” i te słowa Papieża od dzisiaj będą nam przyświecać.

Wasza Ekscelencjo Księże Biskupie, w imieniu zgromadzonych tutaj   nauczycieli, pracowników obsługi i administracji oraz rodziców i uczniów, zwracam się z głęboką i z serca wypływającą prośbą o poświęcenie hali sportowej, która jest tak potrzebna i ważna w rozwoju kultury fizycznej naszych uczniów.

image1529

Po poświęceniu hali sportowej nastąpiły powitania gości.

Witam serdecznie wszystkich gości przybyłych na dzisiejszą uroczystość. Dzień 1 czerwca 2019 roku zapisze się jako jeden z najważniejszych wydarzeń w historii naszej szkoły. Oto od  dziś naszym wszystkim działaniom będzie patronował Święty Hubert, którego imię otrzymała nasza szkoła.

Jest to uwieńczenie naszych dążeń, które obraliśmy w związku z kierunkiem działań proekologicznych oraz propagowania historii i tradycji regionalnych, związanych z kultem Św. Huberta.

Również od dziś społeczność szkolna będzie posiadać sztandar – symbol szkoły i jej tradycji, jak również tę wspaniałą halę gimnastyczną. Cieszę się bardzo, że mamy tak wielu Przyjaciół, którzy znaleźli czas i razem z nami  uczestniczą w tej jakże pięknej i bardzo ważnej uroczystości. Pragnę powitać w murach naszej szkoły:

 • Jego Ekscelencję Księdza Biskupa Rzeszowskiego - Jana Wątrobę
 • Burmistrza Głogowa Małopolskiego – Pana Pawła Baja
 • W imieniu Podkarpackiego Kuratora Oświaty – Kierownika Oddziału Jakości i Zarządzania Edukacją w Podkarpackim Kuratorium Oświaty - Panią Małgorzatę Nowińską-Zgurską
 • Członka Naczelnej Rady Łowieckiej Polskiego Związku Łowieckiego w Warszawie - Pana Bartłomieja Pereta
 • Radnego Powiatu - Pana Zbigniewa Sycza
 • Przewodniczącego Rady Miejskiej w Głogowie Młp. - Pana Pawła Ślęzaka wraz z radnymi Gminy
  • Panią Annę Oczoś
  • Pana Andrzeja Brągiela
  • Pana Zdzisława Kędziora
  • Pana Dariusza Chmaja
  • Panią Barbarę Madej
 • Zastępcę Burmistrza Głogowa Młp.- Pana Piotra Niedzielę
 • Dyrektor Samorządowego Centrum Ekonomiczno- Administracyjnego w Głogowie Młp. panią Katarzynę Wajdę oraz główną księgową panią Marię Salę
 • Czcigodnych księży:
  • Dziekana Dekanatu Głogów Małopolski księdza prałata Adama Samela
  • Proboszcza parafii Rudna Wielka Księdza Wacława Sopla
  • Prałata Stanisława Wójcika
   • Wikariusza Pawła Białka
  • Sekretarza Gminy Głogów Młp. pana Remigiusza Wzorka
  • Kierownika Referatu Budownictwa i Inwestycji w Gminie Głogów Młp. Pana Bogdana Kochę
  • Szczególne powitanie skierowała do:
   • Przewodniczącego Polskiego Związku Łowieckiego w Rzeszowie Pana Marcina Hendzla oraz naszych przyjaciół z Polskiego Związku Łowieckiego
   • długoletniego prezesa Okręgowej Rady Łowieckiej w Rzeszowie - Pana Marka Rogozińskiego
   • byłych przewodniczących Zarządu Okręgowego PZŁ w Rzeszowie - Pana Zdzisława Ziobrowskiego i Pana Zdzisława Siewierskiego
   • Pana Pułkownika Andrzeja Krzykowskiego
   • Przewodniczącego Komisji Kultury, Tradycji i Promocji Łowiectwa Okręgowej Rady Łowieckiej w Rzeszowie Pana Józefa Lorenca
   • długoletnich przyjaciół naszej szkoły – myśliwych Pana Mieczysława Struzika, Pana Jana Banasia i Pana Jana Bełzę
   • Rzecznika Prasowego ZO PZŁw Rzeszowie - Pana Tomasza Smołę
   • Członka Komisji Kynologicznej ZO PZŁ w Rzeszowie Pana Marka Zdeb
   • Członków Komisji Kultury, Tradycji i Promocji Łowiectwa Okręgowej Rady Łowieckiej w Rzeszowie Pana Bogusława Depę oraz Pana Edwarda Lecha
   • Zespół Sygnalistów Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie
   • w imieniu Nadleśniczego w Głogowie Młp. – Inżyniera nadzoru Nadleśnictwa pana Bogdana Dziedzica
  • byłych dyrektorów naszej szkoły:
   • Pana Tadeusza Bobra
   • Panią Krystynę Czekańską
   • Panią Lucynę Mamczur
  • Dyrektorów placówek oświatowych naszej gminy
   • Panią Beatę Grodecką
   • Panią Agnieszkę Kowalską
   • Panią Bożenę Łyczko
   • Panią Jolantę Kwartę
   • Panią Anetę Kowalską
   • Panią Renatę Czach
   • Panią Bogusławę Gaweł
   • Panią Agnieszkę Wiglusz - Ziębę
   • Panią Małgorzatę Jodłowską
   • Panią Małgorzatę Gorczycę
   • Panią Agnieszkę Grzesik
  • Dyrektora Szkoły Podstawowej w Rudnej Wielkiej Panią Małgorzatę Mazepę
  • Aspiranta sztabowego Komisariatu Policji w Głogowie Młp. Pana Sebastiana Tralę
  • Prezesa  Banku Spółdzielczego w Głogowie Młp. Pana Stanisława Pado
  • Dyrektora Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Głogowie Młp. Panią Mariolę Kot
  • Dyrektora Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej w Głogowie Młp.- Pana Roberta Borkowskiego
  • Starszego specjalistę ds. BHP Pana Mariusza Jodłowskiego
  • Prezesa Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej Pana Stanisława Ziębę
  • Komendanta Gminnego Ochotniczych Straży Pożarnych Pana Mariana Bąka
  • Sołtysa Pogwizdowa Nowego Pana Mariusza Iskrzyckiego
  • Prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej w Pogwizdowie Nowym Pana Tadeusza Bąka
  • Naczelnika Ochotniczej Straży Pożarnej w Pogwizdowie Nowym Pana Marka Wotę  
  • Przewodniczącego Rady Rodziców w Zespole Szkół w Pogwizdowie Nowym Pana Zbigniewa Micała
  • Członka Koła Twórczości Artystów Plastyków w Głogowie Młp. Panią Marię Witt
  • Sąsiadów naszej placówki
  • Byłych i obecnych Pracowników Zespołu, Rodziców oraz Uczniów i Wychowanków przedszkola
  • wszystkich dostojnych przybyłych gości, przyjaciół Zespołu Szkół w Pogwizdowie Nowym, mieszkańców oraz absolwentów naszej szkoły wszystkich zaproszonych, a nie wymienionych z nazwiska gości, którzy przybyli na dzisiejszą uroczystość.

Nadszedł czas na przedstawienie rysu historycznego naszej szkoły przez nauczyciela historii panią Teresę Flak, która wymieniła sukcesy dydaktyczno – wychowawcze szkoły oraz opowiedziała o historii współpracy z Polskim Związkiem Łowieckim.

image1505

        Później rozpoczął się ceremoniał przekazania sztandaru przez fundatorów sztandaru Państwa Różę i Marka Nowaków w asyście Pani Marii Romanik na ręce Dyrektora szkoły.

- Przekazujemy sztandar Szkole Podstawowej imienia Świętego Huberta w Pogwizdowie Nowym jako symbol najwyższych wartości, honoru i tradycji i jako zobowiązanie do godnego wypełniania obowiązków wobec Ojczyzny.

image1500ZDJĘCIA...

Pani dyr. Krystyna Gnat z wielkim szacunkiem i pieczołowitością  przejęła od rodziców sztandar szkoły 

- Przyjmując sztandar wyrażam serdeczne podziękowanie za tak cenny dar. Pragnę zapewnić, ze jest on symbolem systemu wartości, które są i będą fundamentem pracy wychowawczej naszej szkoły”  

 by przekazać go uczniom.

image1501

Doniosłość tego wydarzenia podkreśliła słowami:

 „Drodzy Uczniowie. Przekazuję sztandar w Wasze ręce. Niech prowadzi Was ku lepszej przyszłości. Niech zawsze będzie symbolem Waszej godności i powinności uczniowskiej. Strzeżcie jego honoru, noście go z dumą”.

 Przyjmując go przyrzekli:

 - My Uczniowie Szkoły Podstawowej imienia Świętego Huberta w Pogwizdowie Nowym – Przyjmując sztandar jako symbol tradycji tej szkoły, będziemy go czcić, szanować i nie splamimy jego honoru.

Później odbyła się prezentacja sztandaru, którą odczytała Iga Nowak:

image1502image1534

 

Sztandar szkoły ma kształt kwadratu.

Awers jest koloru zielonego. W centralnym miejscu sztandaru, znajduje się postać Św. Huberta
 z jeleniem. Wizerunek Świętego, którego głowę otacza aureola, widzimy jako dostojnego myśliwego z kuszą, rogiem myśliwskim, torbą i nożem myśliwskim stojącego  i wpatrującego się w krzyż, w porożu głowy jelenia. Jeleń w ikonografii chrześcijańskiej i szeroko poza nią, posiada szczególną siłę symbolu. Należy interpretować go jako mistyczny symbol Chrystusa, który wzywa Huberta do zmiany sposobu myślenia i do rezygnacji z dóbr tego świata. W czterech narożnikach awersu wyhaftowane są złotymi nićmi liście dębu, które ukazują bliskość Św. Huberta z naturą. Wizerunek patrona myśliwych, leśników, strzelców, sportowców, kuśnierzy, matematyków i jeźdźców wykonany jest haftem w kilku kolorach: postać świętego w kolorze: brązowym, szarym, bordowym i złotym a towarzyszącego mu jelenia w kolorze białym, beżowym, i złotym. Święty jest prawdziwym wzorem i wiernym pomocnikiem. Tylko wiara w pomoc świętego orędownika, ugruntowana wiarą w  łaskę Boga sprawia, że człowiek może uniknąć różnych zagrożeń. Nad postacią świętego widnieje nazwa Szkoła Podstawowa im. Świętego Huberta, a pod stopami napis w Pogwizdowie Nowym oraz 2018 - rok ufundowania sztandaru.

 Rewers jest biało-czerwony. Na tym tle umieszczone jest godło państwowe. Godłem jest orzeł biały w złotej koronie, ze złotymi szponami i dziobem, zwróconym w prawo.  Rozpostarte skrzydła symbolizują dążenie do najwyższego lotu, gotowość do pokonywania przeszkód i trudności. Wokół orła znajduje się napis: Bóg, Honor, Ojczyzna, Nauka. Sztandar ma wymiary 100 na 100 cm i obszyty jest złotymi frędzlami, drzewiec o wysokości 2 metrów 60 centymetrów zakończony jest okuciem z metalowym, srebrnym orłem. Sztandar dla społeczności szkolnej jest symbolem Polski-Narodu i Ziemi, symbolem Małej Ojczyzny jaką jest szkoła i jej najbliższe otoczenie. Pamiętając o jego wymowie, należy okazywać mu cześć.

a po niej ślubowanie uczniów na nowy sztandar. 20190601 165832

-  My, uczniowie Szkoły Podstawowej w Pogwizdowie Nowym będziemy służyć Ojczyźnie naszej, Rzeczpospolitej Polskiej, rzetelną nauką, pracą i wzorowym zachowaniem – ŚLUBUJEMY

 - Dbać o dobre imię szkoły, szanować rodziców, nauczycieli, wychowawców i pracowników szkoły – ŚLUBUJEMY

 - Solidnie wypełniać obowiązki ucznia – ŚLUBUJEMY

 - Godnie reprezentować swoją szkołę wszystkimi swoimi umiejętnościami - ŚLUBUJEMY

 - Kształcić w sobie cechy, które posiadał nasz Patron, a w szczególności umiłowanie do drugiego człowieka, przyrody i nauki!- ŚLUBUJEMY

    Po ceremoniale związanym ze sztandarem nadszedł czas na przemówienia zaproszonych gości: Burmistrza Głogowa Młp. Pana Pawła Baja, w imieniu Podkarpackiego Kuratora Oświaty Pani Małgorzaty Nowińskiej-Zgurskiej, przewodniczącego PZŁ w Rzeszowie Pana Marcina Hendzla, ściśle współpracującego z naszą szkołą z ramienia PZŁ Pana Mieczysława Struzika opowiadającego o współpracy z PZŁ, przewodniczącego Rady Rodziców Pana Zbigniewa Micała. Do uczestników uroczystości list z podziękowaniem skierował również poseł na Sejm RP Pan Zbigniew Chmielowiec.

image1506image1515

ZDJĘCIA...

  Następnie wszyscy zebrani mieli możliwość zobaczenia części artystycznej. Prowadzonej przez  Lenę Wołoszyn i Dawida Pękalę.

image1512

Prezentacja tańca polonez przygotowana przez wychowanków najstarszej grupy przedszkolne pod czujnym okiem pani Grażyny Bieniek.     

image1508

ZDJĘCIA...                             

 Szkolna grupa teatralna "Arlekin" prowadzona przez panią Joannę Moniak w przestawieniu „Sceny z życia Świętego Huberta”.

image1518

ZDJĘCIA...   

- Występ grupy średniaków - prezentacja umiejętności sportowo-tanecznych w Nowoczesnych Formach Tanecznych przygotowanych przez panie Ewelinę Michałek-Gaweł oraz panią Magdalenę Lis.

image1509

ZDJĘCIA...   

- „Ćwiczenia pajacyków”, które pokazali najmłodsi wychowankowie przedszkola przygotowani przez panią Sabinę Płoch oraz panią Małgorzatę Ziębę.

image1510 ZDJĘCIA...  

Poleczka - w wykonaniu grupy tanecznej Koralik przygotowana przez instruktorów Miejsko Gminnego Domu Kultury w Głogowie Młp.

image1535

ZDJĘCIA...   

- Uwieńczeniem części artystycznej był występ naszego szkolnego zespołu „Clovers” pod kierunkiem pani Agnieszki Sarny.

image1520

ZDJĘCIA...   

Podsumowania uroczystości w serdecznych słowach dokonała Pani Dyrektor Zespołu Szkół. Cytując słowa Jana Pawła II „Nigdy nie jest tak, żeby człowiek czyniąc dobrze drugiemu, tylko sam był dobroczyńcą, jest jednocześnie obdarowany wdzięcznością tego drugiego” podziękowała Księdzu Biskupowi za poświęcenie sztandaru, tablicy i hali oraz gościom za przybycie, życzliwość i ciepłe słowa.

Gorące słowa podziękowania pani Dyrektor skierowane zostały do Burmistrza Głogowa Młp. Pawła Baja, Polskiego Związku Łowieckiego oraz OSP w Pogwizdowie Nowym, Rady Rodziców i sponsorów.

Pani Dyrektor wyraziła także ogromne podziękowanie wszystkim nauczycielom oraz pracownikom obsługi i administracji za wielki trud, który włożyli w przygotowanie tej uroczystości.

Docenione zostałow wielkie zaangażowanie uczniów i wychowanków przedszkola biorących aktywny udział w przygotowaniu uroczystości.

Wielkie podziękowanie skierowano do Rodziców za wspaniałą współprace i bezinteresowną pomoc.

Na tym zakończono część oficjalną.

image1513

ZDJĘCIA...   

Zaproszeni goście mieli mozliwość zapoznać się z historią i kilkudziesięcioletnią pracą placówki w udostepnionych Kronikach Szkoły i Przedszkola. Uczestnicy uroczystości mogli upamiętnić swoją obecność poprzez wbicie pamiątkowego gwoździa oraz wpis do pamiątkowej księgi. Panie Renata Chłanda i Dorota Kotowicz dbały o to by wszyscy otrzymali wydany z tej okazji folder okolicznościowy. Ten doniosły dzień dopełnił piknik zorganizowany przez strażaków i myśliwych obok Domu Strażaka, podczas którego uczniowie i wychowankowie przedszkola mieli możliwość korzystania z namiotu z edukacyjną tablicą dźwiękową i innych atrakcji.

image1514

   Jeszcze raz dziękujemy Wszystkim za pomoc, życzliwość, ciepłe słowa i uświetnienie swoją obecnością tak ważnego dla nas dnia. Świadomość tego, że tak wiele osób i instytucji nas wspiera słowami, życzliwą aprobatą dla naszych działań, a często i konkretnymi czynami, jest dla nas inspiracją i bodźcem do tego, aby starać się jak najlepiej wykonywać swoją pracę.

Dziękujemy za udostępnienie nam zdjęć z uroczystości m. in. pani Sabinie Rybce, panu Jackowi Łakomemu, panu Bogusławowi Świątkowi.

Copyright © 2021 Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 12 w Rzeszowie Rights Reserved.