foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Zespół Szkolno-Przedszkolny

nr 12 w Rzeszowie

plakatSLOglogow 01W roku szkolnym 2019/2020 oferta Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Głogowie Małopolskim zostanie poszerzona o szkołę zawodową - technikum kształcące w zawodzie technik logistyk. Utworzenie nowej placówki było możliwe dzięki nawiązaniu współpracy Gminy Głogów Małopolski z firmą Reslogistic Sp. z o.o. S.K. - silną podkarpacką lokalną marką, działająca w sektorze logistyki magazynowej. Nowa placówka, dzięki wsparciu funduszy unijnych otrzymanych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w ramach działania 9.4.

Poprawa jakości kształcenia zawodowego, zostanie wyposażona w profesjonalną pracownie logistyki, gospodarki materiałowej oraz komunikacji w języku obcym. Przyszli uczniowie będą mieli możliwość odbywania płatnych staży w zakładzie pracy, tak aby były one „prawdziwą" praktyką – czyli zapoznały uczniów z realiami pracy w branży i z konkretnymi czynnościami zawodowymi. Dodatkowo uczniowie technikum zostaną objęci bezpłatnymi specjalistycznymi szkoleniami oraz warsztatami z zakresu:

1) Szkolenie pn. Praktyczne metody optymalizacji zapasów z zastosowaniem MS Excel

2) Szkolenie pn. Realizacja szkolenia pn. Wykorzystanie Excel w zarządzaniu zapasami

3) Szkolenie pn. Prognozowanie w logistyce

4) Szkolenie pn. Informatyka w magazynowaniu

5) Szkolenie pn. Zarządzanie kosztami logistyki

6) Szkolenie pn. Spedycja i transport w transakcjach krajowych i międzynarodowych

7) Warsztaty pn. Sztuka autoprezentacji i prowadzenia spotkań

8) Warsztaty pn. Kompetencje menedżerskie w logistyce

9) Warsztaty pn. Budowanie marki w branży logistycznej

Ponadto podopieczni nowego technikum będą mieli możliwość uczestnictwa w międzynarodowych targach logistyki, magazynowania i transportu odbywających się w Poznaniu i Sosnowcu. Na najlepszych absolwentów – zgodnie z deklaracjami właścicieli Reslogistic – czekają miejsca pracy?

Copyright © 2021 Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 12 w Rzeszowie Rights Reserved.