foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Zespół Szkolno-Przedszkolny

nr 12 w Rzeszowie

wiosnaWiosna, to pora roku, która inspiruje dzieci do twórczości plastycznej. Dnia 31. 05. 2019 roku w Zespole Szkół w Budach Głogowskich odbyło się uroczyste wręczenie nagród z rozstrzygniętego Powiatowego Konkursu Plastycznego pt. „Wiosna, wiosna ach to Ty”. Patronat honorowy nad konkursem objął Burmistrz Głogowa Małopolskiego – Pan Paweł Baj, a nagrody ufundowane zostały przez Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Głogów Małopolski.Głównym celem konkursu było podwyższanie poziomu edukacji przyrodniczej inspirowanej wiosenną tematyką, rozbudzanie wyobraźni i kreatywności poprzez twórczość plastyczną, a także wyzwalanie wśród najmłodszych zainteresowań przyrodą, jej bogactwem oraz pięknem.

II nagrodę otrzymała - Nikola Rybka a wyróżnienie Karolina Prejzner. Gratulujemy.

Copyright © 2021 Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 12 w Rzeszowie Rights Reserved.