foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
.

Zespół Szkół

w Pogwizdowie Nowym

PRACOWNICY   DYDAKTYCZNI 
W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

  Imię i nazwisko nauczyciela

Nauczany przedmiot, staż

1. mgr Krystyna Gnat

DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ

Zarządzanie oświatą

Język niemiecki

Obowiązki wychowawcy przedszkola

2. mgr Bożena Sobek

 wychowawca klasy I

Edukacja wczesnoszkolna

Plastyka
Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

Zajęcia rozwijające kreatywność

 3. mgr Renata Chłanda

wychowawca klasy II

Edukacja wczesnoszkolna

Przyroda

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

4. mgr Joanna Moniak

wychowawca klasy III

Edukacja wczesnoszkolna

5.  mgr Małgorzata Pękala

wychowawca klasy IV

Język polski

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

Obowiązki wychowawcy świetlicy

Zajęcia rozwijające kreatywność

6. mgr Agnieszka Sarna 

wychowawca klasy V

Wychowanie fizyczne

Zajęcia na basenie

SKS

7. mgr Barbara Kozik

wychowawca klasy VI

Język polski

Obowiązki wychowawcy świetlicy

Zajęcia rozwijające kreatywność

8. mgr Małgorzata Radziwińska

wychowawca klasy VII

Język angielski

9. mgr Dorota Kotowicz

wychowawca klasy VIII

Matematyka

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

Zajęcia rozwijające kreatywność

10. mgr Teresa Flak

Historia

Wiedza o społeczeństwie

Obowiązki wychowawcy świetlicy

Nauczyciel - bibliotekarz

 11. mgr Magdalena Marszał

Fizyka

Obowiązki wychowawcy świetlicy

12. ks. mgr Rafał Tęcza

Religia

13. mgr Barbara Węglarz

Wychowanie do życia w rodzinie

14. mgr Jadwiga  Wilczyńska 

Muzyka

15. mgr Bogusława Marek

Zajęcia rewalidacyjne

16. mgr Anna Bober

Geografia

17. mgr Gertruda Gryglewicz

Biologia

18. mgr Anna Superson

Doradztwo Zawodowe

19. mgr Wioletta Piątek

Chemia

Zajęcia techniczne

Obowiązki wychowawcy świetlicy

Zajęcia rozwijające kreatywność

20. dr mgr inż. Marta Dymek

Informatyka

21. mgr Rafał Zapaśnik

 Nauczyciel wspomagajacy

22. mgr Marcin Jasiński
Nauczyciel wspomagajacy
22. mgr Grażyna Bieniek Wychowawca I grupy przedszkolnej

24. mgr Ewelina Michałek-Gaweł

Wychowawca II grupy przedszkolnej

Wychowanie fizyczne

25. mgr Magdalena Lis

Wychowawca II grupy przedszkolnej

26. mgr Sabina Płoch

Wychowawca III grupy przedszkolnej

27. mgr Małgorzata Zięba

Wychowawca III grupy przedszkolnej

  PRACOWNICY ADMINISTRACYJNI

  

Imię i nazwisko

   Stanowisko

1.

Małgorzata Pruchnik

   Intendentka

2.

Marta Elżbieta Gniewek

   Pomoc nauczyciela 

3.

Marlena Wróbel

   Pomoc nauczyciela

4.

Marta Gniewek

   Sprzątaczka

5.

Kazimierz Grygiel

   Konserwator

6.

Agata Madej

   Pomoc nauczyciela

7.

Monika Kubicz

   Pomoc kuchenna

8.

Elżbieta Obnowska

   Kucharka

9.

Magdalena Wikiera  

   Sekretarka

Copyright © 2020 Zespół Szkół w Pogwizdowie Nowym Rights Reserved.