foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Zespół Szkolno-Przedszkolny

nr 12 w Rzeszowie

object1822000261

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO „NASZE NAJ…”

EDYCJA VI – rok szkolny 2020/21

Organizator konkursu

Organizatorem konkursu jest Szkolna Grupa Przyrodnicza w Szkole Podstawowej
im. Św. Huberta w Pogwizdowie Nowym działająca pod kierunkiem nauczycieli: Renaty Chłandy i Doroty Kotowicz.

Kategoria tematyczna konkursu

Jury oceni i weźmie pod uwagę prace, których tematem będzie przyroda ożywiona i nieożywiona sfotografowana w Naszej Małej Ojczyźnie – najlepiej na terenie gminy Głogów Małopolski. W miesiącu wrześniu dopuszcza się przesłanie zdjęć wykonanych podczas wakacji, również z innych regionach kraju.

Warunki uczestnictwa w konkursie

 1. Konkurs jest adresowany do wszystkich uczniów Szkoły Podstawowej im. Św. Huberta w Pogwizdowie Nowym.
 2. Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją warunków niniejszego regulaminu przez konkursowiczów oraz ich prawnych opiekunów.

Cele konkursu

 1. Rozwijanie naturalnej fascynacji dzieci światem przyrodniczym, jego różnorodnością, bogactwem i pięknem.
 2. Wykształcenie umiejętności obserwacji najciekawszych zjawisk przyrodniczych i ich dokumentowania.
 3. Zachęcanie uczniów do aktywnego i twórczego spędzania czasu.

Zasady konkursu

 1. Przyrodnicze prace fotograficzne mogą być wykonane w dowolnej technice (fotografia barwna, czarno-biała), ale muszą być zapisane w postaci cyfrowej. 
 2. Prace konkursowe należy przesłać do 25 każdego miesiąca na adres e-mail do p. Renaty Chłandy (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) lub p. Doroty Kotowicz (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).
 3. Jeden uczeń może w jednym miesiącu zgłosić maksymalnie 5 prac.
 4. Zdjęcie ma być zatytułowane oraz ma zawierać kilkuzdaniowy opis.
 5. Zdjęcia będą oceniane w dwóch kategoriach:

         - „Z przyrodą za pan brat” – zdjęcia ogólnoprzyrodnicze

         - „Bezkrwawe łowy” – zdjęcia zwierząt.

 6. Co miesiąc będzie wybierana, w każdej kategorii,  najlepsza praca - „Zdjęcie miesiąca” - która zostanie nagrodzona.
 7. Mogą zostać nagrodzone prace ex aequo oraz być przyznane inne nagrody i wyróżnienia.
 8. Konkurs rozpoczyna się we wrześniu i trwa do maja.
 9. W czerwcu 2021 r. spośród nagrodzonych „najlepszych zdjęć miesiąca” zostanie wybrane i nagrodzone zdjęcie roku „NAJ z NAJ” .

Kryteria oceny

 1. Ocenie podlegają:
  • strona artystyczna pracy
  • oryginalne i wyjątkowe uchwycenie ciekawych obiektów, przyrodniczych
  • opis pracy.
 2. Prace zostaną ocenione przez Komisję w składzie powołanym przez organizatora.
 3. Decyzja Komisji jest ostateczna.
 4. Wyniki zostaną ogłoszone na stronie internetowej szkoły w zakładce „Nasze naj…”

Postanowienia końcowe

 1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu.
 2. Prace uczniów nie spełniające któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym Regulaminie lub zawierające nieprawdziwe informacje zostaną zdyskwalifikowane (nie podlegają ocenie Jury).
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie praw autorskich osób trzecich przez uczestników konkursu.

Copyright © 2021 Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 12 w Rzeszowie Rights Reserved.