foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
.

Zespół Szkół

w Pogwizdowie Nowym

pageZDJĘCIE MIESIĄCA PAŹDZIERNIKA

Trwa piąta edycja szkolnego konkursu „Moje naj…”. W minionym tygodniu rozstrzygnięty został konkurs za miesiąc październik. Tytuł: Zdjęcie miesiące w kategorii „Z przyrodą za pan brat” zdobył Kacper Skalniak. W tej kategorii komisja wyróżniła zdjęcie nadesłane przez Jagodę Wiśniewską również z klasy. Tytuł: Zdjęcie miesiąca października w kategorii „Bezkrwawe łowy” uzyskały Ex aequo fotografie Mikołaja Dygi z klasy IV i Amelii Szczęch z klasy V. Wyróżnienia trafiły do: Kornelii Kozdrańskiej z klasy VI i Aleksandry Krzak z klasy IV. Wszystkie nagrodzone prace można oglądać na gazetce „Moje naj…”. Zachęcamy do wnikliwego zapoznania się z opisami, którymi opatrzone są zdjęcia. Już niebawem ogłoszony zostanie nowy konkurs, tym razem wiedzowy, dotyczący sfotografowanej przyrody, a dokładnie informacji zawartych w ich opisach. Do końca miesiąca czekamy na zdjęcia, które powalczą o tytuł „Zdjęcie miesiąca listopada”. A warto, bo dyplomy i atrakcyjne nagrody czekają!

Zdjęcia...

object1822000261REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO „MOJE NAJ…”

EDYCJA V – rok szkolny 2019/20

I. Organizator konkursu

 1. Organizatorem konkursu jest Szkolna Grupa Przyrodnicza w Szkole Podstawowej im. Św. Huberta w Pogwizdowie Nowym działająca pod kierunkiem nauczycieli: Renaty Chłandy i Doroty Kotowicz.

II. Kategoria tematyczna konkursu

 1. Jury oceni i weźmie pod uwagę prace, których tematem będzie przyroda ożywiona i nieożywiona sfotografowana w Naszej Małej Ojczyźnie – najlepiej na terenie gminy Głogów Małopolski.

III. Warunki uczestnictwa w konkursie

 1. Konkurs jest adresowany do wszystkich uczniów Szkoły Podstawowej im. Św. Huberta w Pogwizdowie Nowym.
 2. Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją warunków niniejszego regulaminu przez konkursowiczów oraz ich prawnych opiekunów.

IV. Cele konkursu

 1. Rozwijanie naturalnej fascynacji dzieci światem przyrodniczym, jego różnorodnością, bogactwem i pięknem.
 2. Wykształcenie umiejętności obserwacji najciekawszych zjawisk przyrodniczych i ich dokumentowania.
 3. Zachęcanie uczniów do aktywnego i twórczego spędzania czasu.

V. Zasady konkursu

 1. Przyrodnicze prace fotograficzne mogą być wykonane w dowolnej technice (fotografia barwna, czarno-biała), ale muszą być zapisane w postaci cyfrowej. 
 2. Prace konkursowe należy przesłać na adres e-mail szkoły bądź dostarczać na nośniku cyfrowym do p. Renaty Chłandy lub Doroty Kotowicz.
 3. Jeden uczeń może w jednym miesiącu zgłosić maksymalnie 5 prac.
 4. Zdjęcie ma być zatytułowane oraz ma zawierać kilkuzdaniowy opis (co przedstawia, gdzie, kiedy i przez kogo zostało wykonane).
 5. Zdjęcia będą oceniane w dwóch kategoriach:
  • „Z przyrodą za pan brat” – zdjęcia ogólnoprzyrodnicze
  • „Bezkrwawe łowy” – zdjęcia zwierząt.
 6. Co miesiąc będzie wybierana, w każdej kategorii,  najlepsza praca - „Zdjęcie miesiąca” - która zostanie nagrodzona.
 7. Mogą zostać nagrodzone prace ex aequo oraz być przyznane inne nagrody i wyróżnienia.
 8. Konkurs rozpoczyna się w październiku i trwa do maja.
 9. 15 czerwca 2020 r. spośród nagrodzonych „najlepszych zdjęć miesiąca” zostanie wybrane „NAJ z NAJ”  i nagrodzone.

VI. Kryteria oceny

 1. Ocenie podlegają:
  • strona artystyczna pracy
  • oryginalne i wyjątkowe uchwycenie ciekawych obiektów, przyrodniczych
  • opis pracy.
 2. Prace zostaną ocenione przez Komisję w składzie powołanym przez organizatora.
 3. Decyzja Komisji jest ostateczna.
 4. Wyniki zostaną ogłoszone na stronie internetowej szkoły w zakładce „Nasze naj…”

VII. Postanowienia końcowe

 1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu.
 2. Prace uczniów nie spełniające któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym Regulaminie lub zawierające nieprawdziwe informacje zostaną zdyskwalifikowane (nie podlegają ocenie Jury).
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie praw autorskich osób trzecich przez uczestników konkursu.

Polecane strony

Licznik odwiedzin

341119
Dziś313
Wczoraj403
Tydzień716
Miesiąc12838
Wszystkie dni341119

Copyright © 2020 Zespół Szkół w Pogwizdowie Nowym Rights Reserved.