foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
.

Zespół Szkół

w Pogwizdowie Nowym

pageZDJĘCIE MIESIĄCA PAŹDZIERNIKA

Trwa piąta edycja szkolnego konkursu „Moje naj…”. W minionym tygodniu rozstrzygnięty został konkurs za miesiąc październik. Tytuł: Zdjęcie miesiące w kategorii „Z przyrodą za pan brat” zdobył Kacper Skalniak. W tej kategorii komisja wyróżniła zdjęcie nadesłane przez Jagodę Wiśniewską również z klasy. Tytuł: Zdjęcie miesiąca października w kategorii „Bezkrwawe łowy” uzyskały Ex aequo fotografie Mikołaja Dygi z klasy IV i Amelii Szczęch z klasy V. Wyróżnienia trafiły do: Kornelii Kozdrańskiej z klasy VI i Aleksandry Krzak z klasy IV. Wszystkie nagrodzone prace można oglądać na gazetce „Moje naj…”. Zachęcamy do wnikliwego zapoznania się z opisami, którymi opatrzone są zdjęcia. Już niebawem ogłoszony zostanie nowy konkurs, tym razem wiedzowy, dotyczący sfotografowanej przyrody, a dokładnie informacji zawartych w ich opisach. Do końca miesiąca czekamy na zdjęcia, które powalczą o tytuł „Zdjęcie miesiąca listopada”. A warto, bo dyplomy i atrakcyjne nagrody czekają!

Zdjęcia...

object1822000261REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO „MOJE NAJ…”

EDYCJA V – rok szkolny 2019/20

I. Organizator konkursu

 1. Organizatorem konkursu jest Szkolna Grupa Przyrodnicza w Szkole Podstawowej im. Św. Huberta w Pogwizdowie Nowym działająca pod kierunkiem nauczycieli: Renaty Chłandy i Doroty Kotowicz.

II. Kategoria tematyczna konkursu

 1. Jury oceni i weźmie pod uwagę prace, których tematem będzie przyroda ożywiona i nieożywiona sfotografowana w Naszej Małej Ojczyźnie – najlepiej na terenie gminy Głogów Małopolski.

III. Warunki uczestnictwa w konkursie

 1. Konkurs jest adresowany do wszystkich uczniów Szkoły Podstawowej im. Św. Huberta w Pogwizdowie Nowym.
 2. Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją warunków niniejszego regulaminu przez konkursowiczów oraz ich prawnych opiekunów.

IV. Cele konkursu

 1. Rozwijanie naturalnej fascynacji dzieci światem przyrodniczym, jego różnorodnością, bogactwem i pięknem.
 2. Wykształcenie umiejętności obserwacji najciekawszych zjawisk przyrodniczych i ich dokumentowania.
 3. Zachęcanie uczniów do aktywnego i twórczego spędzania czasu.

V. Zasady konkursu

 1. Przyrodnicze prace fotograficzne mogą być wykonane w dowolnej technice (fotografia barwna, czarno-biała), ale muszą być zapisane w postaci cyfrowej. 
 2. Prace konkursowe należy przesłać na adres e-mail szkoły bądź dostarczać na nośniku cyfrowym do p. Renaty Chłandy lub Doroty Kotowicz.
 3. Jeden uczeń może w jednym miesiącu zgłosić maksymalnie 5 prac.
 4. Zdjęcie ma być zatytułowane oraz ma zawierać kilkuzdaniowy opis (co przedstawia, gdzie, kiedy i przez kogo zostało wykonane).
 5. Zdjęcia będą oceniane w dwóch kategoriach:
  • „Z przyrodą za pan brat” – zdjęcia ogólnoprzyrodnicze
  • „Bezkrwawe łowy” – zdjęcia zwierząt.
 6. Co miesiąc będzie wybierana, w każdej kategorii,  najlepsza praca - „Zdjęcie miesiąca” - która zostanie nagrodzona.
 7. Mogą zostać nagrodzone prace ex aequo oraz być przyznane inne nagrody i wyróżnienia.
 8. Konkurs rozpoczyna się w październiku i trwa do maja.
 9. 15 czerwca 2020 r. spośród nagrodzonych „najlepszych zdjęć miesiąca” zostanie wybrane „NAJ z NAJ”  i nagrodzone.

VI. Kryteria oceny

 1. Ocenie podlegają:
  • strona artystyczna pracy
  • oryginalne i wyjątkowe uchwycenie ciekawych obiektów, przyrodniczych
  • opis pracy.
 2. Prace zostaną ocenione przez Komisję w składzie powołanym przez organizatora.
 3. Decyzja Komisji jest ostateczna.
 4. Wyniki zostaną ogłoszone na stronie internetowej szkoły w zakładce „Nasze naj…”

VII. Postanowienia końcowe

 1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu.
 2. Prace uczniów nie spełniające któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym Regulaminie lub zawierające nieprawdziwe informacje zostaną zdyskwalifikowane (nie podlegają ocenie Jury).
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie praw autorskich osób trzecich przez uczestników konkursu.

Copyright © 2020 Zespół Szkół w Pogwizdowie Nowym Rights Reserved.