foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Zespół Szkolno-Przedszkolny

nr 12 w Rzeszowie

22 marca przypada Światowy Dzień Wody. W związku z tym w przedszkolu w Pogwizdowie Nowym zorganizowaliśmy Niebieski Dzień.

Uroczystość miała na celu rozwijanie zainteresowania otaczającym światem, rozbudzanie poczucia odpowiedzialności za istniejące niewielkie zasoby wody pitnej, a także uświadomienie znaczenia wody dla życia i zdrowia ludzi, zwierząt oraz roślin.

W tym dniu przedszkolaki przyszły ubrane w niebieskie stroje. Motywem przewodnim podczas zabaw była woda. Dzieci poznały wędrówkę kropel wody i dowiedziały się, skąd się bierze deszcz. Rozwiązywały zagadki obrazkowe, badały zachowanie niektórych ciał w wodzie, ćwiczyły umiejętność wnioskowania o zjawiskach przyrodniczych na podstawie obserwacji i doświadczeń. Wykonywały także eksperymenty badawcze: co pływa, co tonie?, Czarodziejskie kubeczki, Jak smakuje woda? Dzieci dowiedziały się, jak należy oszczędzać wodę, ćwiczyły z użyciem butelek po wodzie oraz wykonały piękne prace plastyczne.

Niebieski dzień uważamy za udany. Dzieci wspaniale się bawiły i znacznie poszerzyły swoją wiedzę na temat zjawisk przyrodniczych związanych z wodą. Z pewnością będą teraz wiedziały, jak oszczędzać wodę, bo przecież WODA TO ŻYCIE.

Zdjęcia - Krasnoludki

Zdjęcia - Jeżyki

PIERWSZY DZIEŃ WIOSNY w przedszkolu

21 marca przedszkolaki powitały upragnioną wiosnę. Tego dnia dzieci przybyły do przedszkola w radosnych nastrojach, a w ubraniach przeważał kolor zielony. Przygotowania do tej uroczystości przedszkolnej odbywały się już wcześniej poprzez naukę piosenek, wierszyków i tańca, a także wykonanie Marzanny przez każdą grupę. W salach zazieleniły się kąciki przyrody. O godz. 10:30 wszystkie przedszkolaki zebrały się w sali Krasnoludków, żeby wspólnie powitać Panią Wiosnę. Każda grupa w pięknych, wiosennych strojach przedstawiła program artystyczny. Następnie wychowankowie wzięli wykonane Marzanny i udali się do ogrodu Konradka, aby pożegnać zimę i „zatopić” zimowe panny. Mamy nadzieję, że wiosna zawitała już do nas na dobre!

Zdjęcia...

palma SZKOLNY KONKURS PLASTYCZNO - TECHNICZNY

NAJPIĘKNIEJSZA PALMA WIELKANOCNA 2019

Cele konkursu:

 • kultywowanie polskich tradycji związanych z Wielkanocą;
 • ukazanie piękna zwyczajów ludowych związanych z obchodami Niedzieli  Palmowej;
 • pogłębianie i zacieśnianie więzi rodzinnych;
 • inspirowanie do poszukiwania nowych technik;
 • zachęcanie do wykorzystywania naturalnych surowców i materiałów.

Regulamin konkursu:

 • Konkurs adresowany jest do wychowanków przedszkola oraz uczniów naszej szkoły.
 • Ocenie podlegają prace wykonane indywidualnie i grupowo np. przez rodzeństwo. Dopuszczalna jest pomoc dorosłych.
 • Palmy wielkanocne należy wykonać z kolorowej bibuły, krepiny, czy innego papieru, naturalnych surowców, materiałów suszonych kwiatów, traw, gałązek drzew i krzewów.
 • Do każdej pracy należy dołączyć metryczkę zawierającą: imię, nazwisko oraz wiek autora.
 • Komisja konkursowa w ocenie prac brać będzie pod uwagę: oryginalność, pomysłowość, wykorzystanie naturalnych surowców i materiałów.
 • Termin dostarczenia wykonanych prac upływa z dniem: 1 kwietnia 2019 r. Prace należy przekazać wychowawcom lub organizatorom.
 • Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 4 kwietnia 2019 r.
 • Laureaci konkursu otrzymają upominki i pamiątkowe dyplomy.
 • Uczestnicy odbierają swoje prace po zakończeniu konkursu do 18 kwietnia 2019 r.

Osoby odpowiedzialne za przebieg i organizację konkursu:

Małgorzata Pękala

Bożena Sobek

Ewelina Michałek-Gaweł

Czas na zmiany!!!

„Idą, idą ogrodnicy tup, tup, tup
Niosą grabki i łopatki.
Hej! Będą spulchniać ziemię,
aby lekko było jej.
Puk, puk, puk łopatką.
Szu, szu, szu grabkami.
Tryśnie woda z koneweczki,
na nasze grządeczki.”
I. Salach „Ogrodnicy”.

Czas na zmiany!!! 14.03.2019 r. gr. Jeżyków zabrała się do pracy. Zima się znudziła i przedszkolaki postanowiły zaprosić wiosnę, zakładając hodowlę roślin.  Przed przystąpieniem do pracy dzieci poznały warunki potrzebne roślinom do wzrostu. Następnie, siały rzeżuchę, kiełki rzodkiewki, szczypiorek, pietruszkę oraz sadziły cebulkę na szczypiorek. Po zasianiu i podlaniu, rośliny zostały umieszczone w kąciku przyrody na parapecie. Teraz już tylko czekać na owoce pracy przedszkolaków. /E. Michałek-Gaweł/

Zdjęcia...

Zielony ogródek u Krasnoludków

Chcąc przyśpieszyć przyjście wiosny krasnoludki również postanowiły założyć w sali zielony ogródek. Do tego celu zostały przygotowane doniczki, kubeczki, konewka, nasionka kwiatów, fasoli, cebulki oraz ziemia. Dzieci obejrzały i omówiły wygląd nasion, omówione zostały etapy wzrostu roślin i co należy zrobić by rosły. Następnie przedszkolaki przystąpiły do wysiewu wcześniej przygotowanych nasion do skrzynek. Skrzynki z wysianymi nasionami zostały umieszczone w kąciku przyrody, który znajduje się w sali. Ponadto każdy maluszek zasadził swoją własną cebulkę na szczypiorek, który jest źródłem wielu witamin. Dzieci będą systematycznie podlewały roślinki i obserwowały ich wzrost. /S. Płoch/

Zdjęcia...

 

GRAM I KIBICUJĘ - FAIR PLAY

 15.03.2019 r. klasy 1. i 3. brały udział w zajęciach pod hasłem „GRAM I KIBICUJĘ – FAIR PLAY”. Fair Play to termin o którym każdy słyszał, ale interpretacja obszaru jego zasięgu jest różna, podobnie jak mnogość definicji. Zasada niezwykle potrzebna w życiu każdego człowieka, często przyporządkowywana wyłącznie do zagadnień związanych ze sportem. A jednak Fair Play to nie tylko sport.

Fair Play to czysta, uczciwa gra, prowadzona nie tylko w sposób zgodny z przepisami, ale także piękny i szlachetny. Nie należy jednak traktować jej jak przymusu, którego należy przestrzegać, lecz jako coś więcej – postawę moralną, wynikającą z naszych wewnętrznych przekonań. Za prekursorów Fair Play uważa się starożytnych Greków, z ich kultury wywodzi się pojęcie etyki (ethicos – zgodny z obyczajem). Przed każdą rywalizacją jej uczestnicy składali przysięgę, która w treści zawierała zobowiązania do przestrzegania norm etycznych w okresie trwania zawodów. Za nieuczciwe praktyki groziły kary pieniężne lub publiczne wykluczenie z Igrzysk.

Uczniowie sami definiowali pojęcie jak należy grać i kibicować aby było to zgodne z zasadami Fair Play.

Poznali również pana Radosława Adamskiego zawodnika CWKS RESOVIA, który opowiedział uczniom jak w sporcie – na boisku ważne jest przestrzeganie zasad. Sport to nie tylko zabawa ale również ciężka praca.

Uczniowie rozegrali krótki mecz – byli zachwyceni, zabawa była przednia.

BARDZO DZIĘKUJEMY PANU RADKOWI, ŻE ZECHCIAŁ NAS ODWIEDZIĆ. ZAPRASZAMY PONOWNIE I ZYCZYMY DALSZYCH SUKCESÓW.

 Zdjęcia...

Copyright © 2021 Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 12 w Rzeszowie Rights Reserved.