foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Zespół Szkolno-Przedszkolny

nr 12 w Rzeszowie

„SZKOLNI RATOWNICY” uczą przedszkolaków udzielania pierwszej pomocy.

 Drużyna „Szkolnych Ratowników” z klasy VIII w dniu 30 stycznia przeprowadziła pokaz udzielania pierwszej pomocy dla przedszkolaków. Zanim przystąpili do pokazu zaprezentowali okrzyk: „Czy to słońce, czy to deszcz – pierwszą pomoc trzeba nieść !!!". Po okrzyku pokazali prawidłowe ułożenie poszkodowanego w pozycji bocznej ustalonej, czyli pozycji bezpiecznej. Starsi koledzy zwracali szczególną uwagę dzieciom na ich bezpieczeństwo, podczas ratowania życia drugiemu człowiekowi.

Następnie dzieci pod okiem starszych kolegów uczyły się prawidłowego ułożenia osoby poszkodowanej. Podczas praktycznej części przedszkolaki przekonały się, że nie jest to takie trudne i że są w stanie przełożyć na pozycję boczną każdego potrzebującego pomocy.

Maluchy bardzo chętnie i z wielkim zaangażowaniem przystępowały do ćwiczeń. Za dzielne wykonanie zadania oraz duże chęci niesienia pomocy poszkodowanym, przedszkolaki otrzymały od „starszaków” własnoręcznie zrobione serduszka.

Bardzo dziękujemy naszym „Szkolnym ratownikom” za wspaniały pokaz, podczas którego każde dziecko dowiedziało się, jak należy nieść pomoc drugiemu człowiekowi, a nawet uratować mu życie.

Zdjęcia...

Zdjęcia grupy II...

Dzień Babci i Dziadka w klasach I - III

W dniu 24 stycznia 2019 roku, uczniowie klas I, II i III zaprosili swoje ukochane Babcie i ukochanych Dziadziów na uroczystość zorganizowaną z okazji ich święta. Pani Dyrektor powitała zebranych gości i złożyła wszystkim życzenia. Dzieci, pod kierunkiem swoich pań wychowawczyń, przygotowały piękny występ. Klasa I zaprezentowała montaż słowno- muzyczny składający się z piosenek i wierszy o babciach i dziadkach. Klasa II przedstawiła Jasełka, a klasa III wesołą inscenizację „Czy Babcia i Dziadziu są czarodziejami?”. Na zakończenie części artystycznej wszystkie wnuczęta odśpiewały uroczyście swoim drogim Gościom „Sto lat”. Po tej oficjalnej części dzieci udały się do swoich Babć i Dziadziów, aby wręczyć wykonane przez siebie prezenciki. Na koniec uroczystości szanowni Goście zostali zaproszeni na poczęstunek.

Zdjęcia.wykonała pani Sabina Rybka

Symbole naszej historii” - prelekcja w ramach Roku Jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości

Dnia 28.01.2019 r. odbyło się spotkanie z Panem Maciejem Rędziniakiem – historykiem i pracownikiem IPN w Rzeszowie, który w bardzo interesujący sposób przeprowadził prelekcję wraz z prezentacją multimedialną pt „Symbole naszej historii'' w przedszkolu oraz kolejno w klasach I-VI. Spotkanie było swego rodzaju podróżą przez symbole - te mniej i bardziej znane. Szczególne miejsce zostało poświęcone historii powstania godła i flagi państwa polskiego. Przedszkolaki jak również uczniowie wykazali się dużą aktywnością, chętnie odpowiadali na zadawane pytania. Na zakończenie spotkania uczniowie obejrzeli animowany film przygotowany przez Instytut Pamięci Narodowej zatytułowany „Polak Mały”, który promuje wartości patriotyczne pod hasłem ''Naprawdę fajnie jest być Polakiem''. Film oparty na kanwie popularnego wierszyka Władysława Bełzy ''Kto Ty jesteś? Polak mały!'' Przedszkolaki zachęceni prze Pana Macieja narysowali własne herby, które można podziwiać w galerii zdjęć.

Polski herb składa się z dwóch części: godła – Orła Białego i tarczy herbowej. Czerwień tarczy symbolizuje krew, poświęcenie i oddanie dla ojczyzny, rycerskość, prawość, odwagę, gotowość walki za króla, ojczyznę (niepodległość) i Boga. Biel orła jest synonimem wody, czyli czystości duszy i serca. Kolor żółty to złoto symbolizujące bogactwo narodu polskiego i jego potęgę. Rozłożone skrzydła to symbol wolności, niepodległości, a w połączeniu z potężnymi pazurami i dziobem symbolizują gotowość Polski do walki w obronie niepodległości i wolności. Głowa skierowana w prawo to prawość (dobroć, uczciwość, szlachetność). Korona na głowie orła oznacza państwo królewskie – potężne, groźne, bogate i suwerenne, ale także państwo ludzi wierzących w Boga. Kolor biały i czerwony jako oficjalne barwy narodowe po raz pierwszy uchwalone zostały podczas obrad sejmu 7 lutego 1831 r. w trakcie Powstania Listopadowego. Ustawę tę potwierdził sejm w 1919 r. W 1927 r. roku powstał nowy projekt herbu ze zmienionym graficznie orłem, jednakże z zachowaniem całej zawartej w herbie symboliki, który funkcjonuje do dzisiaj. W czasach ustroju komunistycznego Orzeł Biały stracił koronę i dopiero w grudniu 1989 r. uchwałą nowego sejmu powróciła ona na swoje miejsce.

Składamy serdeczne podziękowania Panu Maciejowi Rędziniakowi z Instytutu Pamięci Narodowej – Oddział w Rzeszowie za przeprowadzenie warsztatów pt. „Symbole naszej historii” w naszej placówce.

Zdjęcia...

W niedzielę 27 stycznia Szaraczki i Krasnoludki występowały na XXIX Wojewódzkim Przeglądzie Teatrów Jasełkowych w Głogowie Małopolskim. Organizatorem przeglądu jest Miejsko Gminny Dom Kultury im. F. Kotuli. Celem przeglądu jest pielęgnowanie tradycyjnych form obrzędowości okresu Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku, popularyzowanie zwyczajów i obrzędów ludowych w środowisku dzieci oraz konfrontacja dorobku artystycznego uczestniczących zespołów. Łącznie w przeglądzie wzięło udział 16 grup teatralnych. W tym roku,  w kategorii przedszkole zgłoszono trzy grupy przedszkolne. Jury przyznało 3 nagrody. Nasi przedszkolacy zajęli II miejsce. Pierwszą nagrodę zdobyła grupa przedszkolna z Tyczyna. W czasie przeglądu mali aktorzy mieli możliwość prezentowania swoich umiejętności na prawdziwej scenie. Wszystkie dzieci były świetnie przygotowane do swoich ról. Zachwycały wspaniałą grą, kostiumami, ciekawymi rekwizytami, tańcem, kolędami i pastorałkami. Szaraczki i Krasnoludki przygotowywały się do przedstawienia krótko ale intensywnie. Wszystko przez choroby, które uniemożliwiały całościowe przygotowanie przedstawienia. Do przygotowań włączyli się również Rodzice. To dzięki Nim mieliśmy takie pomysłowe rekwizyty i stroje. Po występach przedszkolacy udali się na przygotowany przez organizatorów ciepły poczęstunek.

Zdjęcia...

Audycja muzyczna – Bale nie tylko w karnawale

21 stycznia po raz kolejny gościliśmy artystów Filharmonii Mobilnej z audycją muzyczną „Bale nie tylko w karnawale’. Tym razem z muzykami filharmonii odwiedziliśmy dwory i pałace, podziwialiśmy karnawał w Wenecji i w Rio. Usłyszeliśmy francuskiego menueta, poloneza, walca wiedeńskiego i sambę. Chętne dzieci zatańczyły poloneza i przymierzały maski karnawałowe. Podziwialiśmy wspaniałe stroje z dawnych epok, w które ubrani byli muzycy. Poznaliśmy nowy instrument fagot. Serdecznie dziękujemy za ciekawą lekcje muzyki i kultury i z niecierpliwością czekamy na następną audycję.

Zdjęcia...

Copyright © 2021 Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 12 w Rzeszowie Rights Reserved.