foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
.

Zespół Szkolno-Przedszkolny

nr 12 w Rzeszowie

Powrót uczniów klas I-III do nauczania stacjonarnego

Szanowni Rodzice!

W związku z przywróceniem nauczania stacjonarnego w klasach I-III i nowymi wytycznymi wprowadziliśmy wymagane zmiany, by zapewnić dzieciom bezpieczeństwo podczas pobytu w szkole. Plan zajęć oraz czas pracy świetlicy nie ulegają zmianie.

Szczegółowe informacje zostaną przekazane indywidualnie w dzienniku elektronicznym. Prosimy o zapoznanie się z nimi.

Prosimy także o zapoznanie się z aktualnymi wytycznymi MEiN, GIS i MZ:

 https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wytyczne-sanitarne-dla-klas-1-3

Zmiany nie dotyczą klas IV-VIII, które od 18 stycznia 2021r. kontynuują realizację obowiązku szkolnego zdalnie. Zajęcia rewalidacyjne, w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz konsultacje dla klasy VIII będą odbywać się na dotychczasowych zasadach, czyli zgodnie z dotychczasowymi harmonogramami ustalonymi z nauczycielami.

Przypominamy o przestrzeganiu zasad i procedur bezpieczeństwa i higieny obowiązujących w szkole.

Życząc Państwu zdrowia, mam nadzieję, iż będziemy pracować w coraz bardziej sprzyjających okolicznościach zdrowotnych.

Dyrektor

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 12

w Rzeszowie

Krystyna Gnat

 

HARMONOGRAM DZIAŁANIA STOŁÓWKI SZKOLNEJ

HARMONOGRAM ZAJĘĆ ŚWIETLICY

 

 

 

Szanowni Rodzice


Nastąpiła zmiana numeru konta bankowego odnośnie dokonywania opłat za przedszkole.
Prosimy o dokonywanie wpłat na konto numer:

37 1020 4391 0000 6202 0206 9169.
Tytuł przelewu powinien zawierać: imiona i nazwisko dziecka, żywienie (kwota), opieka (kwota) miesiąc i rok.

Z poważaniem
Krystyna Gnat
Dyrektor
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 12 w Rzeszowie

 

W związku z włączeniem Pogwizdowa Nowego w granice Rzeszowa

od 1 stycznia 2021 roku nastąpi zmiana nazwy szkoły oraz adresu www szkoły i przedszkola.

Można nas będzie odwiedzać pod nowym adresem:

zszp12.resman.pl

 

 

Copyright © 2021 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12 w Rzeszowie Rights Reserved.