foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Zespół Szkolno-Przedszkolny

nr 12 w Rzeszowie

Powrót uczniów klas I-III do nauczania stacjonarnego

Szanowni Rodzice!

W związku z przywróceniem nauczania stacjonarnego w klasach I-III i nowymi wytycznymi wprowadziliśmy wymagane zmiany, by zapewnić dzieciom bezpieczeństwo podczas pobytu w szkole. Plan zajęć oraz czas pracy świetlicy nie ulegają zmianie.

Szczegółowe informacje zostaną przekazane indywidualnie w dzienniku elektronicznym. Prosimy o zapoznanie się z nimi.

Prosimy także o zapoznanie się z aktualnymi wytycznymi MEiN, GIS i MZ:

 https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wytyczne-sanitarne-dla-klas-1-3

Zmiany nie dotyczą klas IV-VIII, które od 18 stycznia 2021r. kontynuują realizację obowiązku szkolnego zdalnie. Zajęcia rewalidacyjne, w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz konsultacje dla klasy VIII będą odbywać się na dotychczasowych zasadach, czyli zgodnie z dotychczasowymi harmonogramami ustalonymi z nauczycielami.

Przypominamy o przestrzeganiu zasad i procedur bezpieczeństwa i higieny obowiązujących w szkole.

Życząc Państwu zdrowia, mam nadzieję, iż będziemy pracować w coraz bardziej sprzyjających okolicznościach zdrowotnych.

Dyrektor

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 12

w Rzeszowie

Krystyna Gnat

 

HARMONOGRAM DZIAŁANIA STOŁÓWKI SZKOLNEJ

HARMONOGRAM ZAJĘĆ ŚWIETLICY

 

 

 

Copyright © 2021 Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 12 w Rzeszowie Rights Reserved.