foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Zespół Szkolno-Przedszkolny

nr 12 w Rzeszowie

jp2 drugi etapDrugi etap szkolnego konkursu wiedzowego o Janie Pawle II rozstrzygnięty!

6 kwietnia odbył się drugi etap konkursu poświęconego osobie Jana Pawła II i wybranym świętym wyniesionym na ołtarze przez Jana Pawła II. W konkursowe szranki stanęło 28 uczniów. W konkursie - jako widzowie - brali udział uczniowie naszej szkoły, z  zainteresowaniem obserwowali zmagania uczestników konkursu, poszerzając równocześnie wiedzę na temat Papieża Polaka i świętych -

Maksymiliana Kolbe, Faustyny Kowalskiej i Brata Alberta. Poziom konkursu był bardzo wysoki, uczniowie bardzo się starali, rywalizacja przebiegała w miłej atmosferze. Nad całością konkursu czuwał ks. Paweł Białek.

Laureatami drugiego etapu zostali:

W kategorii I (quiz o Janie Pawle II)

       I miejsce: Mateusz Radziwiński, Szymon Korczak, Franciszek Romanik, Lilianna Jagieło

       II miejsce: Szymon Szydło, Paweł Skała, Paweł Ordon

       III miejsce: Dawid Pękala

Serdecznie gratulujemy laureatom i ich Rodzicom za wkład pracy wniesiony w przygotowanie dzieci do konkursu.

Copyright © 2021 Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 12 w Rzeszowie Rights Reserved.