foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Zespół Szkolno-Przedszkolny

nr 12 w Rzeszowie

wspolczesni rycerzeFinał XIV edycji wojewódzkiego konkursu plastycznego dla dzieci i młodzieży pod hasłem „Współcześni Rycerze Św. Floriana”
14 maja w Muzeum Pożarnictwa w Przeworsku nastąpiło uroczyste otwarcie wystawy i wręczenie nagród w wojewódzkim konkursie plastycznym „Współcześni Rycerze Świętego Floriana”. Celem konkursu było zapoznanie uczestników z różnorodnością zadań wykonywanych przez Państwową i Ochotniczą Straż Pożarną na rzecz ratowania życia, zdrowia oraz mienia człowieka oraz propagowanie bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej i postawy bezpiecznego zachowania w życiu codziennym a zwłaszcza bezpiecznego korzystania z dróg.  Wśród laureatów znalazły się dwie uczennice naszej placówki: Aleksandra Kogut lat 6 i Zuzanna Wota lat 7 otrzymały wyróżnienia. Prace na konkurs uczniowie przygotowywali pod kierunkiem pań: Agnieszki Sarny i Grażyny Bieniek.

Copyright © 2021 Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 12 w Rzeszowie Rights Reserved.