foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Zespół Szkolno-Przedszkolny

nr 12 w Rzeszowie

Konkurs recytatorski przedszkoleGminny Konkurs Recytatorski pt.: „Przedszkolaki lubią wiersze”

18 listopada 2016 roku w Miejsko Gminnym Domu Kultury w Głogowie Małopolskim odbył się Gminny Konkurs Recytatorski pt.: „Przedszkolaki lubią wiersze”. Konkurs organizowało Publiczne Przedszkole w Głogowie Małopolskim. Celem konkursu było: rozwijanie uzdolnień artystycznych, recytatorskich i aktorskich; propagowanie zainteresowań czytelniczych; promowanie poezji dziecięcej i kultury żywego słowa; rozwijanie wyobraźni i fantazji; wyzwalanie aktywności i ekspresji oraz ćwiczenie pamięci. Zmagania recytatorskie rozegrano w dwóch kategoriach wiekowych: 3 – 4 latki i 5 – 6 latki.  Występy dzieci oceniała komisja, która kierowała się następującymi kryteriami: utwór dostosowany do wieku dziecka; pamięciowe opanowanie tekstu; język niewerbalny – ruch, gest, a także strój dziecka; wyraz artystyczny – dykcja, kultura żywego słowa; atrakcyjność wiersza. Występom dzieci towarzyszyły wielkie emocje, gromkie brawa i najwierniejsi słuchacze Rodzice. Po wysłuchaniu wszystkich wierszy komisja udała się na obrady. W czasie oczekiwania na werdykt udano się na słodki poczęstunek, po którym ogłoszono wyniki. Z naszego przedszkola nagrodę otrzymały:

          w kategorii dzieci młodszych Amelia Madej - III miejsce,

          w kategorii dzieci starszych Amelia Kloc – I miejsce.

Ponadto swoje wiersze równie pięknie zaprezentowali: Karolina Safin, Martyna Dudek, Damian Wróbel, Iga Perhon, Laura Weselak.

Poza tym wszystkie dzieci biorące udział w konkursie otrzymały pamiątkowe dyplomy i małe upominki.

Zdjęcia...

Copyright © 2021 Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 12 w Rzeszowie Rights Reserved.