Kalendarium szkolne 2020-2021

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

OBOWIĄZUJĄCY OD 1 STYCZNIA 2021 R. W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM NR 12 W RZESZOWIE

 

 

TERMIN

ZADANIE

04.01.2021 r. – 17.01.2021 r.

FERIE ZIMOWE

Dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych

21-22.01.2021 r.

Dzień Babci i Dziadka

28.01.2021 r.

Zebranie Rady Pedagogicznej – śródroczna konferencja klasyfikacyjna

03.02.2021 r.

Zebrania z rodzicami uczniów SP, spotkanie z Radą Rodziców

23.02.2021 r.

 

Zebranie Rady Pedagogicznej

 

24.02.2021 r.

Zebranie z rodzicami uczniów klasy VIII SP –poinformowanie rodziców o warunkach przebiegu egzaminu ósmoklasisty

02.03.2021 r.

Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”

24.03.2021 r.

Zebrania z rodzicami uczniów SP

01.04.2021 r. - 06.04.2021 r.

Wielkanocna przerwa świąteczna

20.04.2021 r.

Zebranie Rady Pedagogicznej

22.04.2021 r.

Dzień Ziemi

30.04.2021 r.

Święta Majowe – uroczystość szkolna

25.05.2021 r.

Egzamin ósmoklasisty– język polski - dzień dodatkowo wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczych

26.05.2021 r.

Egzamin ósmoklasisty– matematyka - dzień dodatkowo wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczych

27.05.2021 r.

Egzamin ósmoklasisty– język obcy nowożytny - dzień dodatkowo wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczych

28.05.2021 r.

Zebranie z rodzicami

01.06.2021 r.

Dzień Dziecka

17.06.2021 r.

Zebranie Rady Pedagogicznej – konferencja klasyfikacyjna

22.06.2021 r.

Pisanie świadectw- dzień dodatkowo wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczych

25.06.2021 r.

Zakończenie Roku Szkolnego 2020/2021

28.06.2021 r.

Zebranie Rady Pedagogicznej

UWAGA!

W kalendarzu roku szkolnego mogą nastąpić zmiany lub uzupełnienia.

Podawane one będą na bieżąco z odpowiednim wyprzedzeniem.

 

Zebrania z rodzicami:

03.02.2021 r.

Zebrania z rodzicami uczniów SP, spotkanie z Radą Rodziców

24.02.2021 r.

Zebranie z rodzicami uczniów klasy VIII SP – poinformowanie rodziców o warunkach przebiegu egzaminu ósmoklasisty

24.03.2021 r.

Zebrania z rodzicami uczniów SP

28.05.2021 r.

Zebrania z rodzicami uczniów SP, spotkanie z Radą Rodziców

Ze względu na zapewnienie bezpieczeństwa sanitarnego w związku z COVID-19 zebrania z rodzicami mogą odbywać się online. Informacja o formie i godzinie spotkań podawana będzie w ogłoszeniach poprzez e-dziennik.