foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Zespół Szkolno-Przedszkolny

nr 12 w Rzeszowie

Sukces taneczny zespołu „Koralik”

24 kwietnia grupa taneczna „Koralik” wystąpiła w Spółdzielczym Domu Kultury w Stalowej Woli na XIV Wojewódzkim Przeglądzie Zespołów Szkolnych „O Gęsie Pióro”. Jest to cykliczne wydarzenie, które pokazuje uczniów uzdolnionych artystycznie – solistów oraz zespoły amatorskie, które działają w szkołach i placówkach oświatowych na terenie Podkarpacia, a także indywidualnie. Nagrodą główną jest Gęsie Pióro, które przyznawane jest w trzech kategoriach: teatr, taniec i muzyka. W Przeglądzie wzięło udział 14 grup tanecznych. Nasi tancerze wystąpili w konkursie po raz pierwszy, przygotowaną przez Panią Edytę poleczkę zatańczyli żywiołowo, zdobywając uznanie Jury i wyróżnienie. Wyjazd był okazją do poznania kolegów z Zespołu Pieśni i Ta ca „Hanka”, który działa również pod opieką choreografa - Pani Edyty Śliwy. Zespoły z naszej Gminy zdobyły trzy wyróżnienia. Serdecznie gratulujemy.
Zespół Koralik działa w naszej placówce już drugi rok, tworzą go dwie grupy taneczne:
1. Zaawansowana - złożona z sześcio- i siedmiolatków;
2. Początkująca - z pięcio- i sześciolatków.
Opiekę nad zespołem z ramienia MGDK w Głogowie Małopolskim sprawuje Pani Edyta Śliwa. Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania wyjazdu naszych dzieci na Przegląd Zespołów a szczególnie Rodzicom, którzy przygotowali dzieci do występu i sprawowały opiekę podczas wycieczki. Pamiątkowe zdjęcia wykonała Pani Anna Garlak - Tyrańska.

Copyright © 2021 Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 12 w Rzeszowie Rights Reserved.