foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Zespół Szkolno-Przedszkolny

nr 12 w Rzeszowie

PRACOWNICY   DYDAKTYCZNI 
W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

  Imię i nazwisko nauczyciela

Nauczany przedmiot

1. mgr Krystyna Gnat

DYREKTOR ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO

Zarządzanie oświatą

Język niemiecki

Obowiązki wychowawcy przedszkola

2. mgr Joanna Moniak

 wychowawca klasy I

Edukacja wczesnoszkolna

Zajęcia rewalidacyjne

 3. mgr Bożena Sobek

wychowawca klasy II

Edukacja wczesnoszkolna

Plastyka
Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

Zajęcia rozwijające kreatywność

4. mgr Renata Chłanda

wychowawca klasy III

Edukacja wczesnoszkolna

Przyroda

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

Świetlica

5.  mgr Dorota Kotowicz

wychowawca klasy IV

Matematyka

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

Zajęcia rozwijające kreatywność

6. mgr Małgorzata Pękala 

wychowawca klasy V

Język polski

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

Obowiązki wychowawcy świetlicy

7. mgr Agnieszka Sarna 

wychowawca klasy VI

Wychowanie fizyczne

SKS

8. mgr Marta Prejzner 

wychowawca klasy VII

Język polski

Obowiązki wychowawcy świetlicy

Zajęcia rozwijające kreatywność

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

9. mgr Małgorzata Radziwińska

wychowawca klasy VIII

Język angielski

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

10. mgr Jakub Łojczyk

Historia

Wiedza o społeczeństwie

Nauczyciel - bibliotekarz

 11. mgr Maciej Marczydło

Fizyka

Informatyka

12. mgr Eliza Głowacka

Religia klasy IV-VIII

Obowiązki wychowawcy świetlicy

13. siostra mgr Elżbieta Nowak

Religia w przedszkolu i klasy I-III

14. mgr Barbara Węglarz

Wychowanie do życia w rodzinie

15. mgr Jadwiga  Wilczyńska 

Muzyka

16. mgr Jakub Kotula

 

Edukacja do bezpieczeństwa

Obowiązki wychowawcy świetlicy

17. mgr Wojciech Jaślar

Doradztwo Zawodowe

18. mgr Wioletta Piątek

Chemia

Geografia

Biologia

Zajęcia techniczne

Obowiązki wychowawcy świetlicy

19. mgr Rafał Zapaśnik

Nauczyciel wspomagajacy

Obowiązki wychowawcy świetlicy

20. mgr Marcin Jasiński

Nauczyciel wspomagajacy

Obowiązki wychowawcy świetlicy

21. mgr Grażyna Bieniek Wychowawca I grupy przedszkolnej

22. mgr Ewelina Michałek-Gaweł

Wychowawca II grupy przedszkolnej

Wychowanie fizyczne

23. mgr Magdalena Lis

Wychowawca II grupy przedszkolnej

24. mgr Sabina Płoch

Wychowawca III grupy przedszkolnej

zajęcia w grupie I przedszkolnej

25. mgr Małgorzata Zięba

Wychowawca III grupy przedszkolnej

Zajęcia z tyflopedagogiki

26. mgr Katarzyna Rzucidło
surdopedagog
   
   

PRACOWNICY OBSŁUGI I ADMINISTRACJI

  

Imię i nazwisko

   Stanowisko

1.

mgr Magdalena Wikiera

   Sekretarka

2.

mgr Marta Przywara

   Główna księgowa

3.

mgr Bożena Woźny

   Inspektor ds. kadrowych szkół

4.

mgr Beata Augustyn

   Inspektor ds. rachuby wynagrodzeń

5.

Marta Elżbieta Gniewek

   Pomoc nauczyciela 

6.

Anna Drzał

   Pomoc nauczyciela

7.

Agata Madej

   Pomoc nauczyciela

8.

Małgorzata Pruchnik

   Intendentka

9.

Elżbieta Obnowska

   Kucharka

10.

Monika Kubicz

   Pomoc kuchenna

11.

Lucyna Wąsik

   Pomoc kuchenna

12.

Urszula Bijoś

   Sprzątaczka

13.

 Marta Gniewek

   Sprzątaczka

14.

Tadeusz Bułatek

   Konserwator

 

Copyright © 2021 Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 12 w Rzeszowie Rights Reserved.