foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Zespół Szkolno-Przedszkolny

nr 12 w Rzeszowie

antosiaGminny Konkurs Plastyczny "Mam prawo do zabawy"

Antonina Kogut (grupa Krasnoludków) otrzymała I Miejsce a Julia Baniak (grupa Szaraczków) wyróżnienie w Gminnym Konkursie Plastycznym pod hasłem „Prawo Dziecka do zabawy” zorganizowanym przez Przedszkole Publiczne w Głogowie Małopolskim. Za udział w konkursie upominki otrzymali: Szymon Korczak, Patryk Wikiera, Leon Pietras i Franciszek Micał. Serdecznie gratulujemy!

filip M allelujaNagroda dla Filipa Micała

Serdecznie gratulujemy Filipowi Micałowi lat 6 zdobycia nagrody w VI Międzynarodowym Konkursie Plastycznym „Wesołego Alleluja” zorganizowanego przez Szkolę Podstawową w Woli Zgłobieńskiej.

Sukces taneczny zespołu „Koralik”

24 kwietnia grupa taneczna „Koralik” wystąpiła w Spółdzielczym Domu Kultury w Stalowej Woli na XIV Wojewódzkim Przeglądzie Zespołów Szkolnych „O Gęsie Pióro”. Jest to cykliczne wydarzenie, które pokazuje uczniów uzdolnionych artystycznie – solistów oraz zespoły amatorskie, które działają w szkołach i placówkach oświatowych na terenie Podkarpacia, a także indywidualnie. Nagrodą główną jest Gęsie Pióro, które przyznawane jest w trzech kategoriach: teatr, taniec i muzyka. W Przeglądzie wzięło udział 14 grup tanecznych. Nasi tancerze wystąpili w konkursie po raz pierwszy, przygotowaną przez Panią Edytę poleczkę zatańczyli żywiołowo, zdobywając uznanie Jury i wyróżnienie. Wyjazd był okazją do poznania kolegów z Zespołu Pieśni i Ta ca „Hanka”, który działa również pod opieką choreografa - Pani Edyty Śliwy. Zespoły z naszej Gminy zdobyły trzy wyróżnienia. Serdecznie gratulujemy.
Zespół Koralik działa w naszej placówce już drugi rok, tworzą go dwie grupy taneczne:
1. Zaawansowana - złożona z sześcio- i siedmiolatków;
2. Początkująca - z pięcio- i sześciolatków.
Opiekę nad zespołem z ramienia MGDK w Głogowie Małopolskim sprawuje Pani Edyta Śliwa. Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania wyjazdu naszych dzieci na Przegląd Zespołów a szczególnie Rodzicom, którzy przygotowali dzieci do występu i sprawowały opiekę podczas wycieczki. Pamiątkowe zdjęcia wykonała Pani Anna Garlak - Tyrańska.

szko muz konkursKonkurs Piosenki Dziecięcej w Głogowie Młp.

18 kwietnia 7 starszaków wzięło udział w „Konkursie Piosenki Dziecięcej” organizowanej przez Szkołę Muzyczną I stopnia w Głogowie Małopolskim. Każdy z uczestników zaprezentował piosenkę o dowolnej tematyce z repertuaru dziecięcego. Komisja Konkursowa oceniała walory głosowe małych artystów, muzykalność, interpretację i osobowość sceniczną uczestników. W konkursie wzięło udział 20 uczestników. Cieszy nas III nagroda zdobyta przez Kasię Kielar i wyróżnienie dla trio muzycznego: Leona Pietrasa, Bartłomieja Romanika, Julii Baniak. W konkursie wspaniale zaprezentowali się również pozostali uczestnicy wśród nich: Amelia Kloc, Filip Micał i Damian Wróbel. Serdecznie gratulujemy. Komisja podkreśliła, że każdy z uczestników ma talent i może ubiegać się i przyjęcie do Szkoły Muzycznej.

 Zdjęcia...

wielk zw 2Amelia Kloc lat 6 odebrała z rak organizatorów wyróżnienie w wojewódzkim konkursie plastycznym pt. Wielkanocne zwyczaje. Uroczystość miała miejsce 22 marca w Centrum Kulturalnym w Przemyślu. Wyróżnienia otrzymały również: Sabina Apanowicz lat 6 i Aleksandra Hess lat 6. Serdecznie gratulujemy!

wielk zw 1wielk zw3

Copyright © 2021 Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 12 w Rzeszowie Rights Reserved.