foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Zespół Szkolno-Przedszkolny

nr 12 w Rzeszowie

Konkurs recytatorski przedszkoleGminny Konkurs Recytatorski pt.: „Przedszkolaki lubią wiersze”

18 listopada 2016 roku w Miejsko Gminnym Domu Kultury w Głogowie Małopolskim odbył się Gminny Konkurs Recytatorski pt.: „Przedszkolaki lubią wiersze”. Konkurs organizowało Publiczne Przedszkole w Głogowie Małopolskim. Celem konkursu było: rozwijanie uzdolnień artystycznych, recytatorskich i aktorskich; propagowanie zainteresowań czytelniczych; promowanie poezji dziecięcej i kultury żywego słowa; rozwijanie wyobraźni i fantazji; wyzwalanie aktywności i ekspresji oraz ćwiczenie pamięci. Zmagania recytatorskie rozegrano w dwóch kategoriach wiekowych: 3 – 4 latki i 5 – 6 latki.  Występy dzieci oceniała komisja, która kierowała się następującymi kryteriami: utwór dostosowany do wieku dziecka; pamięciowe opanowanie tekstu; język niewerbalny – ruch, gest, a także strój dziecka; wyraz artystyczny – dykcja, kultura żywego słowa; atrakcyjność wiersza. Występom dzieci towarzyszyły wielkie emocje, gromkie brawa i najwierniejsi słuchacze Rodzice. Po wysłuchaniu wszystkich wierszy komisja udała się na obrady. W czasie oczekiwania na werdykt udano się na słodki poczęstunek, po którym ogłoszono wyniki. Z naszego przedszkola nagrodę otrzymały:

          w kategorii dzieci młodszych Amelia Madej - III miejsce,

          w kategorii dzieci starszych Amelia Kloc – I miejsce.

Ponadto swoje wiersze równie pięknie zaprezentowali: Karolina Safin, Martyna Dudek, Damian Wróbel, Iga Perhon, Laura Weselak.

Poza tym wszystkie dzieci biorące udział w konkursie otrzymały pamiątkowe dyplomy i małe upominki.

Zdjęcia...

Hubert LauraKonkurs "Święty Hubert wzorem współczesnego ekologa" rozstrzygnięty!

W środę  9 listopada 2016r. w Zespole Szkół w Pogwizdowie Nowym odbyło się uroczyste podsumowanie XIII Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego Dzieci i Młodzieży  pt. ,, Św. Hubert wzorem współczesnego ekologa’’.  Dzieci przedszkolne w tym roku malowały prace na temat ,,Leśne życie o świcie’’.

Laureatką konkursu została Laura Weselak , opiekun: Anna Kornatowska-Grzywacz. Patronat nad konkursem objęli Polski Związek Łowiecki w Rzeszowie, Podkarpacki Kurator Oświaty oraz Burmistrz Głogowa Małopolskiego. Celem konkursu było kształtowanie świadomości ekologicznej wśród  dzieci  i młodzieży oraz rozwijanie  wyobraźni twórczej. Gratulujemy Laurze sukcesu i życzymy kolejnych.

 

Projektujemy Oznakę Małego Ekologa

W gminnym konkursie plastycznym ph. „Oznaka Małego Ekologa” zorganizowanym przez Zespół Szkół w Budach Głogowskich I nagrodę otrzymał Damian Wróbel lat 4 a III nagrodę przyznano Aleksandrze Krzak lat 6. Serdecznie gratulujemy. Prace zostały przygotowane przez dzieci pod kierunkiem wychowawczyń: A Grzywacz, M. Lis i G. Bieniek

wspolczesni rycerzeFinał XIV edycji wojewódzkiego konkursu plastycznego dla dzieci i młodzieży pod hasłem „Współcześni Rycerze Św. Floriana”
14 maja w Muzeum Pożarnictwa w Przeworsku nastąpiło uroczyste otwarcie wystawy i wręczenie nagród w wojewódzkim konkursie plastycznym „Współcześni Rycerze Świętego Floriana”. Celem konkursu było zapoznanie uczestników z różnorodnością zadań wykonywanych przez Państwową i Ochotniczą Straż Pożarną na rzecz ratowania życia, zdrowia oraz mienia człowieka oraz propagowanie bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej i postawy bezpiecznego zachowania w życiu codziennym a zwłaszcza bezpiecznego korzystania z dróg.  Wśród laureatów znalazły się dwie uczennice naszej placówki: Aleksandra Kogut lat 6 i Zuzanna Wota lat 7 otrzymały wyróżnienia. Prace na konkurs uczniowie przygotowywali pod kierunkiem pań: Agnieszki Sarny i Grażyny Bieniek.

konkurs piosenkiKonkurs Piosenki  Dziecięcej w Szkole Muzycznej w Głogowie Małopolskim

6 maja w Szkole Muzycznej w Głogowie Małopolskim odbył się Konkurs Piosenki Dziecięcej skierowany do dzieci pięcio- i sześcioletnich z przedszkoli i oddziałów przedszkolnych naszej gminy. Do udziału w konkursie zgłosiło się 21 dzieci. Młodzi artyści prezentowali swoje umiejętności wokalne w swobodny i zachwycający sposób. Po zakończonej prezentacji utworów, w czasie obrad jury dzieci wraz z rodzicami udali się na pyszne lody do pobliskiej lodziarni. Komisja, biorąc pod uwagę ogólny wyraz artystyczny wystąpienia na scenie i walory głosowe przyznała trzy wyróżnienia, pierwszą, drugą i trzecią nagrodę oraz nagrodę Grand Prix.

Cieszymy się, że I nagrodę otrzymała Zuzanna Rybka a Grand Prix zdobyła Julia Świder, obie z naszego przedszkola. Julia zdobywając główną nagrodę została przyjęta do Szkoły Muzycznej bez przesłuchania. W konkursie wspaniale zaprezentowali się

również chłopcy z naszego przedszkola – Damian Wróbel i Szymon Szydło. Każdy z uczestników konkursu otrzymał dyplom i słodką niespodziankę. Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

 

Copyright © 2021 Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 12 w Rzeszowie Rights Reserved.